Aktualności

RSS

Pismo Ministra Środowiska w sprawie prowadzenia monitoringu lasów.

Zapraszamy do zapoznania się z pismem Ministra Środowiska w sprawie prowadzenia monitoringu lasów.

List Prezesa KRUS, Jacka Dubińskiego, do rolników

W związku z sezonowym nasileniem uciążliwych prac w rolnictwie, Prezes Kasy w otwartym liście do rolników przypomina o podstawowych zasadach bhp w gospodarstwi

XXIV sesja Rady Gminy Suszec

W dniu 28 lipca o godz. 13.00 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Suszec odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Suszec. Porządek w załączniku.

Zdjęcia z uroczystości poświęcenia sztandaru i ornatu na Słowacji

Zdjęcia z uroczystości poświęcenia sztandaru i ornatu na Słowacji

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości poświęcenia sztandaru góralskiego oraz ornatu, która miała miejsce w niedzielę, 3 lipca br. w partnerskiej gminie Novot'

Wykaz nieruchomości

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz z oznaczeniem części działek gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu pod ustawienie kontenerów do zbi

Aktualizacja Strategii ZIT

Aktualizacja Strategii ZIT

Do 29 lipca Związek Subregionu Centralnego przyjmuje uwagi i sugestie dot. zmian do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – dokumentu, na podstawie którego będą realizowan

Konkurs fotograficzny „Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu”

Konkurs fotograficzny „Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu”

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie śląskim informuję, iż w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 został ogłoszony konkurs fotograficzn

Ogłoszenie o I przetargach ustnych nieograniczonych na dzierżawę działek gruntowych stanowiących własność Gminy Suszec położonych w Suszcu

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Suszec ukazało się Ogłoszenie o I przetargach ustnych nieograniczonych na dzierżawę działek gruntowych stanowiących własność Gminy Suszec położonyc

Turniej Piłki Nożnej 11-osobowej o Puchar Wójta Gminy Suszec

Turniej Piłki Nożnej 11-osobowej o Puchar Wójta Gminy Suszec

Zapraszamy drużyny z terenu gminy Suszec do udziału w imprezie pn.: TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 11-OSOBOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY SUSZEC Boisko sportowe przy ulicy Piaskowej w Suszcu Nied

GALERIAostatnio dodane zdjęcia

WAŻNE INFORMACJE

Ostrzeżenia i komunikaty NSR Mikroporady Nowiny Suszeckiej Gminy