Portal
Wtorek - 2 wrzesnia 2014 Dionizy, Izy, Juliana     "Piękno należy wesprzeć, bo tworzą je nieliczni, a potrzebuje wielu" - Johann Wolfgang Goethe
Menu
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suszcu
Zajrzyj do BIP-u
Inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Mikroporady
LGD Ziemia Pszczyńska
Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Suszec

Zgodnie z ustawą od miesiąca lipca na Gminie spoczywa obowiązek odbioru odpadów z posesji i ich zagospodarowania.

Urząd Gminy przeprowadził przetarg na wybór firmy, która będzie realizowała to zadanie. W postępowaniu wzięło udział 6 firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma "Sanit-trans" z Międzyrzecza. Rozpoczęcie realizacji zadania było przewidziane od 24 czerwca. Od tego dnia miała ona rozpocząć rozwóz pojemników do wszystkich posesji aby go zakończyć do 1 lipca. Jednak z przyczyn od nas niezależnych pomimo dołożenia wszelkich starań z naszej strony, w wyznaczonym dniu tj. 24 czerwca firma zrezygnowała z podpisania umowy, tracąc jednocześnie 50 tysięcy wpłaconego wadium na rzecz Gminy.
W tej sytuacji do realizacji zadania została wybrana kolejna firma, która złożyła najkorzystniejszą ofertę tj. "ALBA Południe Polska Sp. z o.o." .
Jednak ze względów proceduralnych podpisanie umowy może nastąpić 8 lipca. 7 dni od podpisania umowy wykonawca będzie miał czas na dostarczenie do wszystkich posesji pojemników na śmieci i worków.
Mamy głęboką nadzieję, że ta firma wywiąże się z tych obowiązków bez zarzutu, gdyż jest ona znana i ma dobre rekomendacje.

Gdyby nie fakt, że Gmina idąc naprzeciw postulatom mieszkańców, aby to firma odbierająca odpady dostarczyła równocześnie pojemniki to z terminowym odbiorem odpadów przez "Albę" w miesiącu lipcu nie byłoby kłopotu, gdyż pojemniki od 1 lipca musieliby posiadać mieszkańcy jako własne.
Aby zapewnić odbiór odpadów od 1 lipca uzgodniono z firmami, które dotychczas odbierały odpady od mieszkańców, że ich pojemniki (EKO, Komunalnik, Remondis…) pozostaną na posesjach i dalej będą służyły mieszkańcom. W tych pojemnikach należy gromadzić odpady zmieszane. Mieszkańcy, którzy w ogóle nie mieli pojemników będą mogli gromadzić odpady do 15 lipca w workach. Odbiór tych odpadów nastąpi wg ustalonego harmonogramu w miesiącu lipcu ze wszystkich posesji (z pojemników i worków).


1. Suszec – 11 lipca
2. Kryry, Mizerów – 12 lipca
3. Radostowice, Kobielice – 13 lipca
4. Rudziczka – 15 lipca


Od 15 lipca realizacje odbioru odpadów rozpocznie firma "Alba", która do tego dnia zobowiązuje się dostarczyć pojemniki i worki oraz harmonogram wywozu. Dostawę nowych kubłów na posesje będziemy się starać tak zorganizować, aby następowała ona równocześnie z odbiorem starych kubłów przy odbiorze śmieci wg powyższego harmonogramu.
Prosimy o zrozumienie i życzliwość oraz racjonalne podejście do tego problemu, aby proces wdrożenia zmiany systemu odbioru odpadów mógł przebiec możliwie jak najbardziej sprawnie.
Wszelkie wątpliwości prosimy zgłaszać na bieżąco do Urzędu Gminy.
Kontakt (032) 4493071.
GKŚ


Aktualnosci
01/09 Życzenia Wójta Gminy Suszec z okazji nowego roku szkolnego 2014/2015
01/09 UWAGA !!! Zmiana rozkładu jazdy autobusów !!!
01/09 GZOiS Suszec zaprasza wszystkich sympatyków kolastwa do udziału w Wyścigu Kolarskim o Puchar Wójta Gminy Suszec
01/09 Zapraszamy na warsztaty komputerowe w ramach projektu "Cyfrowe korzenie"
01/09 Zapraszamy na wideospotkanie, które odbędzie się 10 września 2014 r. o godz. 12.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Suszcu.
29/08 Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwie Mizerów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie dokonanych zmian.
29/08 „NOWE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLA W SUSZCU”projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
27/08 Równe traktowanie
22/08 W dniu 28 sierpnia 2014 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Suszcu odbędzie się XLVII sesja Rady Gminy
21/08 Oferta została opublikowana zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536)
19/08 INFORMACJA O WYDANEJ DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ
18/08 Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu do udziału w projekcie: „WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO NA RYNKU PRACY IV”
14/08 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar sołectwa Kryry w gminie Suszec
13/08 K O M U N I K A T
13/08 DOŻYNKI SOŁECKO-GMINNE W RADOSTOWICACH
AKTUALNOSCI


Karta Dużej Rodziny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu
Tłumacz migowy w Urzędzie
Nowiny Suszeckiej Gminy do ściągnięcia
Ostrzeżenia i komunikaty
© Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska
Gmina Suszec