Portal
Czwartek - 2 pazdziernika 2014 Racheli, Sławy, Teofila     "Nie szukaj błędów - szukaj rozwiązań" - Henry Ford
Menu
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suszcu
Zajrzyj do BIP-u
Inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Mikroporady
LGD Ziemia Pszczyńska
Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Suszec

Zgodnie z ustawą od miesiąca lipca na Gminie spoczywa obowiązek odbioru odpadów z posesji i ich zagospodarowania.

Urząd Gminy przeprowadził przetarg na wybór firmy, która będzie realizowała to zadanie. W postępowaniu wzięło udział 6 firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma "Sanit-trans" z Międzyrzecza. Rozpoczęcie realizacji zadania było przewidziane od 24 czerwca. Od tego dnia miała ona rozpocząć rozwóz pojemników do wszystkich posesji aby go zakończyć do 1 lipca. Jednak z przyczyn od nas niezależnych pomimo dołożenia wszelkich starań z naszej strony, w wyznaczonym dniu tj. 24 czerwca firma zrezygnowała z podpisania umowy, tracąc jednocześnie 50 tysięcy wpłaconego wadium na rzecz Gminy.
W tej sytuacji do realizacji zadania została wybrana kolejna firma, która złożyła najkorzystniejszą ofertę tj. "ALBA Południe Polska Sp. z o.o." .
Jednak ze względów proceduralnych podpisanie umowy może nastąpić 8 lipca. 7 dni od podpisania umowy wykonawca będzie miał czas na dostarczenie do wszystkich posesji pojemników na śmieci i worków.
Mamy głęboką nadzieję, że ta firma wywiąże się z tych obowiązków bez zarzutu, gdyż jest ona znana i ma dobre rekomendacje.

Gdyby nie fakt, że Gmina idąc naprzeciw postulatom mieszkańców, aby to firma odbierająca odpady dostarczyła równocześnie pojemniki to z terminowym odbiorem odpadów przez "Albę" w miesiącu lipcu nie byłoby kłopotu, gdyż pojemniki od 1 lipca musieliby posiadać mieszkańcy jako własne.
Aby zapewnić odbiór odpadów od 1 lipca uzgodniono z firmami, które dotychczas odbierały odpady od mieszkańców, że ich pojemniki (EKO, Komunalnik, Remondis…) pozostaną na posesjach i dalej będą służyły mieszkańcom. W tych pojemnikach należy gromadzić odpady zmieszane. Mieszkańcy, którzy w ogóle nie mieli pojemników będą mogli gromadzić odpady do 15 lipca w workach. Odbiór tych odpadów nastąpi wg ustalonego harmonogramu w miesiącu lipcu ze wszystkich posesji (z pojemników i worków).


1. Suszec – 11 lipca
2. Kryry, Mizerów – 12 lipca
3. Radostowice, Kobielice – 13 lipca
4. Rudziczka – 15 lipca


Od 15 lipca realizacje odbioru odpadów rozpocznie firma "Alba", która do tego dnia zobowiązuje się dostarczyć pojemniki i worki oraz harmonogram wywozu. Dostawę nowych kubłów na posesje będziemy się starać tak zorganizować, aby następowała ona równocześnie z odbiorem starych kubłów przy odbiorze śmieci wg powyższego harmonogramu.
Prosimy o zrozumienie i życzliwość oraz racjonalne podejście do tego problemu, aby proces wdrożenia zmiany systemu odbioru odpadów mógł przebiec możliwie jak najbardziej sprawnie.
Wszelkie wątpliwości prosimy zgłaszać na bieżąco do Urzędu Gminy.
Kontakt (032) 4493071.
GKŚ


Aktualnosci
02/10 Wirtualne spotkanie genealogiczne
02/10 Warsztaty stacjonarne – „Księgi metrykalne jako cenne źródła do odtworzenia dziejów przodków”
29/09 Zgłoszenia do udziału w rajdzie rowerowym
29/09 Rajd rowerowy
29/09 ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO PZDR W PSZCZYNIE OGŁASZA NABÓR NA BEZPŁATNE SZKOLENIE CHEMIZACYJNE W DNIU 8.10.2014r. GODZINA 9.00, ŚWIETLICA W KRYRACH UL. WYZWOLENIA 116.
26/09 Konferencja z okazji 20 - lecia działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz 10-lecia Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce.
26/09 Pomoc humanitarna dla Republiki Iraku
26/09 Ogłoszenie Wójta Gminy Suszec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP terenów położonych w części sołectw Rudziczka i Suszec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
25/09 Śląskie dla rodziny - KARTA DUŻEJ RODZINY"
25/09 "Suszeckie dobre praktyki - Biblioteczna gratka dla wnuczka i dziadka".
23/09 Komunikat Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach
22/09 INFORMACJA WÓJTA GMINY SUSZEC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH - DOTYCZY ODPADÓW KOMUNALNYCH
19/09 W dniu 25 września 2014 w sali posiedzeń Uurzędu Gminy w Suszcu odbędzie się XLVIII sesja Rady Gminy
18/09 JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC !!
16/09 Oferta została opublikowana zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)
AKTUALNOSCI


Karta Dużej Rodziny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu
Tłumacz migowy w Urzędzie
Nowiny Suszeckiej Gminy do ściągnięcia
Ostrzeżenia i komunikaty
© Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska
Gmina Suszec