Portal
Piatek - 31 pazdziernika 2014 Urbana, Wolfganga    "Słuszny sposób myślenia pozwala zabrać głos także sercu" - Albert Schweitzer
Menu
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suszcu
Zajrzyj do BIP-u
Inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Mikroporady
LGD Ziemia Pszczyńska
III Wojewódzki Przegląd Kolędowy

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu wraz z Wojewódzkim Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Gminą Suszec zapraszają na III Wojewódzki Przegląd Kolędowy.

Ideą przeglądu jest propagowanie tradycji noworocznego śpiewania kolęd
i pastorałek, upowszechnianie tradycji amatorskiego ruchu artystycznego jako ważnego czynnika kulturotwórczego oraz integracja zespołów oraz mieszkańców naszego regionu.

Przegląd skierowany jest do zespołów wywodzących się z Kółek Rolniczych bądź Kół Gospodyń Wiejskich z terenu woj. śląskiego. Kartę zgłoszenia należy przesłać do 10 stycznia 2014 roku do Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu.

Przegląd odbędzie się 29 stycznia 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury
w Suszcu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie kulturasuszec.pl

Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Aby poprać regulamin, kliknij tutaj.ew


Aktualnosci
31/10 „O skarbniku z wielkiej kopalni”
31/10 PRZERÓBKI KRAWIECKIE!
31/10 „DUCH WOLONTARIATU” Doceń i wyróżnij z nami aktywnych wolontariuszy!
31/10 Wykaz działek gruntowych, stanowiących własność Gminy Suszec, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony powyżej 3 lat
30/10 KONSULTACJE UCHWAŁ
28/10 ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU
22/09 INFORMACJA WÓJTA GMINY SUSZEC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH - DOTYCZY ODPADÓW KOMUNALNYCH
23/10 Zasady porządkowe obowiązujące w komunikacji miejskiej MZK w Jastrzębiu-Zdroju
23/10 W dniu 23 października 2014 w sali posiedzeń Uurzędu Gminy w Suszcu odbędzie się XLIX sesja Rady Gminy
23/10 KABARET JURKI gościem IX Przeglądu Kabaretów Amatorskich W DECHE
23/10 ANDRZEJKI Z DUETEM KARO & KUMPLAMI W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W SUSZCU!
23/10 SUSZECKA JESIEŃ KULTURALNA
22/10 Dzień Edukacji Narodowej w Suszcu
17/10 Wykaz części nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego przeznaczonych do sprzedaży
10/10

UWAGA !!! ZOSTAŁY WYŁOŻONE MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA SOŁECTWA RUDZICZKA, SUSZEC, KOBIELICE, RADOSTOWICE

AKTUALNOSCI


Karta Dużej Rodziny
Tłumacz migowy w Urzędzie
Nowiny Suszeckiej Gminy do ściągnięcia
Ostrzeżenia i komunikaty
© Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska
Gmina Suszec