Portal
Sobota - 30 sierpnia 2014 Benona, Jowity, Szczęsnego     "To człowiek człowiekowi najbardziej potrzebny jest do szczęścia." - Paul Holbach
Menu
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suszcu
Zajrzyj do BIP-u
Inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Mikroporady
LGD Ziemia Pszczyńska
III Wojewódzki Przegląd Kolędowy

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu wraz z Wojewódzkim Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Gminą Suszec zapraszają na III Wojewódzki Przegląd Kolędowy.

Ideą przeglądu jest propagowanie tradycji noworocznego śpiewania kolęd
i pastorałek, upowszechnianie tradycji amatorskiego ruchu artystycznego jako ważnego czynnika kulturotwórczego oraz integracja zespołów oraz mieszkańców naszego regionu.

Przegląd skierowany jest do zespołów wywodzących się z Kółek Rolniczych bądź Kół Gospodyń Wiejskich z terenu woj. śląskiego. Kartę zgłoszenia należy przesłać do 10 stycznia 2014 roku do Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu.

Przegląd odbędzie się 29 stycznia 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury
w Suszcu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie kulturasuszec.pl

Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Aby poprać regulamin, kliknij tutaj.ew


Aktualnosci
29/08 Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwie Mizerów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie dokonanych zmian.
29/08 „NOWE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLA W SUSZCU”projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
27/08 Równe traktowanie
22/08 W dniu 28 sierpnia 2014 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Suszcu odbędzie się XLVII sesja Rady Gminy
21/08 Oferta została opublikowana zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536)
19/08 INFORMACJA O WYDANEJ DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ
18/08 Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu do udziału w projekcie: „WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO NA RYNKU PRACY IV”
14/08 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar sołectwa Kryry w gminie Suszec
14/08 INFORMACJA O WYDANEJ DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ
13/08 K O M U N I K A T
13/08 DOŻYNKI SOŁECKO-GMINNE W RADOSTOWICACH
12/08 Dofinansowanie do zakupu podręczników - WYPRAWKA 2014/2015
11/08 Zarządzenie Wójta Gminy Suszec w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu MPZP sołectwa Mizerów
07/08 Wykaz z oznaczeniem części działki gruntowej stanowiącej własność Gminy Suszec przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
06/08 Zostań Królową Mleka!
AKTUALNOSCI


Karta Dużej Rodziny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu
Tłumacz migowy w Urzędzie
Nowiny Suszeckiej Gminy do ściągnięcia
Ostrzeżenia i komunikaty
© Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska
Gmina Suszec