Portal
Środa - 4 marca 2015 Adrianny, Kazimierza, Wacława     "Tylko Bóg jest oparciem dla wszystkich wartości, tylko On nadaje ostateczny sens naszej ludzkiej egzystencji." - Jan Paweł II
Menu
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suszcu
Zajrzyj do BIP-u
Inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Mikroporady
LGD Ziemia Pszczyńska
III Wojewódzki Przegląd Kolędowy

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu wraz z Wojewódzkim Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Gminą Suszec zapraszają na III Wojewódzki Przegląd Kolędowy.

Ideą przeglądu jest propagowanie tradycji noworocznego śpiewania kolęd
i pastorałek, upowszechnianie tradycji amatorskiego ruchu artystycznego jako ważnego czynnika kulturotwórczego oraz integracja zespołów oraz mieszkańców naszego regionu.

Przegląd skierowany jest do zespołów wywodzących się z Kółek Rolniczych bądź Kół Gospodyń Wiejskich z terenu woj. śląskiego. Kartę zgłoszenia należy przesłać do 10 stycznia 2014 roku do Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu.

Przegląd odbędzie się 29 stycznia 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury
w Suszcu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie kulturasuszec.pl

Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Aby poprać regulamin, kliknij tutaj.ew


Aktualnosci
03/03 Wolontariusze w Gimnazjum Publicznym w Kryrach
27/02 Spotkanie informacyjno- promocyjne dotyczące naboru wniosków
26/02 Wykaz nieruchomości do dzierżawy
25/02 Szkolenie "Produkcja zbóż konsumpcyjnych"
17/02 Konkurs fotograficzny "Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu"
16/02 Informacja dla użytkowników wieczystych
13/02 Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Suszec
13/02 Obwieszczenie Wójta Gminy Suszec o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w części sołectw Rudziczka i Suszec oraz w sołectwach Kobielice i Radostowice
13/02 TANIEC NOWOCZESNY, ZUMBA MAMA Z DZIECKIEM – nowe zajęcia w GOKu!
13/02 KONKURS POEZJI TWÓRCZOŚCI WŁASNEJ "KROPLA MEJ DUSZY..." Konkurs poetycki dla małych i dużych!
13/02 Warsztaty krawieckie dla początkujących
13/02 Konkurs plastyczny na „Kartkę Wielkanocną"
13/02 Jarmark przedświąteczny!
13/02 „Być Kobietą” - Spotkanie podróżnicze prowadzone przez podróżników z „Opowiadamy o świecie”
12/02 Suszeckie Grupy Zabawowe
AKTUALNOSCI


Karta Dużej Rodziny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu
Tłumacz migowy w Urzędzie
Nowiny Suszeckiej Gminy do ściągnięcia
Ostrzeżenia i komunikaty
© Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska
Gmina Suszec