Portal
Piatek - 19 grudnia 2014 Beniaminy, Dariusza, Gabrieli     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku 2014 - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"
Menu
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suszcu
Zajrzyj do BIP-u
Inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Mikroporady
III Wojewódzki Przegląd Kolędowy

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu wraz z Wojewódzkim Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Gminą Suszec zapraszają na III Wojewódzki Przegląd Kolędowy.

Ideą przeglądu jest propagowanie tradycji noworocznego śpiewania kolęd
i pastorałek, upowszechnianie tradycji amatorskiego ruchu artystycznego jako ważnego czynnika kulturotwórczego oraz integracja zespołów oraz mieszkańców naszego regionu.

Przegląd skierowany jest do zespołów wywodzących się z Kółek Rolniczych bądź Kół Gospodyń Wiejskich z terenu woj. śląskiego. Kartę zgłoszenia należy przesłać do 10 stycznia 2014 roku do Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu.

Przegląd odbędzie się 29 stycznia 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury
w Suszcu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie kulturasuszec.pl

Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Aby poprać regulamin, kliknij tutaj.ew


Aktualnosci
18/12 Znaleziono psa
18/12 Młodzieżowe Turnieje Futsalu i Piłki Siatkowej
18/12 Nasze rendez - vous we Francji
17/12 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla mieszkańców Gminy Suszec w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
16/12 Wykaz części działki przeznaczonej do dzierżawy
16/12 Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
15/12 W dniu 22 grudnia 2014 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Uurzędu Gminy w Suszcu odbędzie się III sesja Rady Gminy
11/12 HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH – I POŁOWA 2015 ROKU
11/12 Zarządzenie Wójta Gminy Suszec w sprawie powołania Komisji do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz nadania regulaminu pracy Komisji
11/12 PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - GODZINY OTWARCIA 24 i 31 grudnia 2014r.
09/12 Zarządzenie Wójta Gminy Suszec w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części sołectw Rudziczka i Suszec w gminie Suszec
03/12 ŻYCZENIA DLA GÓRNIKÓW
03/12 Informacja o przetargu
03/12 Informacja o przetargu
03/12 Informacja o przetargu
AKTUALNOSCI


Karta Dużej Rodziny
Tłumacz migowy w Urzędzie
Nowiny Suszeckiej Gminy do ściągnięcia
Ostrzeżenia i komunikaty
© Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska
Gmina Suszec