Portal
Czwartek - 23 pazdziernika 2014 Edwarda, Marleny, Seweryna     "Nie trzeba kłaniać się okolicznościom a Prawdom kazać, by za drzwiami stały" - Cyprian Kamil Norwid
Menu
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suszcu
Zajrzyj do BIP-u
Inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Mikroporady
LGD Ziemia Pszczyńska
III Wojewódzki Przegląd Kolędowy

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu wraz z Wojewódzkim Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Gminą Suszec zapraszają na III Wojewódzki Przegląd Kolędowy.

Ideą przeglądu jest propagowanie tradycji noworocznego śpiewania kolęd
i pastorałek, upowszechnianie tradycji amatorskiego ruchu artystycznego jako ważnego czynnika kulturotwórczego oraz integracja zespołów oraz mieszkańców naszego regionu.

Przegląd skierowany jest do zespołów wywodzących się z Kółek Rolniczych bądź Kół Gospodyń Wiejskich z terenu woj. śląskiego. Kartę zgłoszenia należy przesłać do 10 stycznia 2014 roku do Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu.

Przegląd odbędzie się 29 stycznia 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury
w Suszcu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie kulturasuszec.pl

Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Aby poprać regulamin, kliknij tutaj.ew


Aktualnosci
22/10 Dzień Edukacji Narodowej w Suszcu
17/10 Wykaz części nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego przeznaczonych do sprzedaży
10/10

UWAGA !!! ZOSTAŁY WYŁOŻONE MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA SOŁECTWA RUDZICZKA, SUSZEC, KOBIELICE, RADOSTOWICE

15/10 Wykaz części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Suszec, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
14/10 Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2014
13/10 I miejsce Pana Wójta Mariana Pawlasa w plebiscycie na "Superwójta kadencji 2010-2014"
13/10 Mecze I ligi kobiet w piłce siatkowej na hali w Suszcu
10/10 Ogłoszenie Wójta Gminy Suszec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Kobielice i Radostowice
09/10 Gmina Suszec laureatem konkursu „Przyjazna Wieś”!
09/10 Bezpłatny poradnik na temat ułatwień w wykonywaniu prawa wyborczego.
08/10 BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
26/09 Ogłoszenie Wójta Gminy Suszec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP terenów położonych w części sołectw Rudziczka i Suszec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
02/10 Piotr Bałtroczyk w Suszcu !
02/10 Akcja kreacja
02/10 MODOWA HISTORIA
AKTUALNOSCI


Karta Dużej Rodziny
Tłumacz migowy w Urzędzie
Nowiny Suszeckiej Gminy do ściągnięcia
Ostrzeżenia i komunikaty
© Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska
Gmina Suszec