Kobielice

Kobielice

Kobielice_popr.jpg (17.51 Kb)

Powierzchnia 9 km2, 1.255 mieszkańców, zabudowa rozproszona. Wioska powstała prawdopodobnie na początku XV w. Wcześniej istniała tu już niewielka osada, ale w XV stuleciu została zniszczona. Przeważały tu drobne gospodarstwa zagrodnicze oraz chałupnicze i dlatego tutejsi mieszkańcy nie opływali w dostatki. Pewna ich część "dorabiała sobie" pracując w przyległych do wsi książęcych lasach, inni od XIX w. szukali pracy w górnośląskich kopalniach oraz zakładach przemysłowych. Wioska posiada zabudowę rozproszoną.
Szkoła podstawowa powstała tu w 1869 r. Wybudowanie kościoła katolickiego nastąpiło w latach 1985 - 1986, zaś decyzja o erygowaniu parafii katolickiej zapadła trzy lata później. Obecnie proboszczem kobielickiej parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski jest ks. Mieczysław Kroemer. Przed kilku laty oddano do użytku nowy obszerny i nowoczesny gmach szkolny. Pobierają w nim naukę uczniowie tutejszej sześcioklasowej podstawówki. Przez krótki czas (1901 - 1939) przy granicy z Radostowicami funkcjonowała ewangelicka szkoła podstawowa. Obecnie mieści się tu wiejski ośrodek zdrowia.

powrót

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookie w celu lepszego dzialania oraz speniania idynwidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję