Wójt Gminy

 

 

 


 

Suszec, 20.04.2012 r.

Oferta została opublikowana zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536)

pdf.jpg (4.45 Kb) Oferta__Grupa_Ratownicza_Kryry.pdf (1.84 Mb)

 


Suszec, 30.04.2012 r.

Oferta została opublikowana zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536)

pdf.jpg (4.45 Kb) Oferta_-_Turnus_rehabilitacyjny_-_Stowarzyszenie_Debra_Polska_Kruchy_Dotyk.pdf (1.93 Mb)