PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

ARCHIWUM:

 

Na terenie Gminy Suszec działa PUNKT SELEKTYWNEGO  ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  usytuowany przy Przedsiębiorstwie  Gospodarki Komunalnej    w Suszcu,  ul. Ogrodowa 2, który jest czynny w:

 

-środy w godz. od 10.00 do 18.00

-soboty  w godz. od 8.00 do 13.00

 

Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych punktu właściciele nieruchomości zamieszkałych  mogą  we własnym zakresie  dostarczać następujące  odpady komunalne:

 

1.        papier - worek niebieski,

2.       tworzywa sztuczne - worek żółty,

3.       opakowania wielomateriałowe - worek  biały,

4.       szkło - worek zielony,  

5.       metal  - worek czarny,

6.      odpady  ulegające biodegradacji (np. trawa, liście) - worek brązowy

7.      popiół niezanieczyszczony innymi odpadami- w miesiącach od maja  do września         /popiół należy dostarczać we własnych pojemnikach (np. w workach), który należy samodzielnie  przesypać do  

             oznakowanego kontenera  przeznaczonego na  ten odpad. Dostarczonego popiołu nie mozna wrzucać do kontenera  wraz             z pojemnikiem np. z workiem/         

oraz

-           zużyte baterie i akumulatory,

-           zużyty sprzęt  elektryczny i elektroniczny,

-           zużyte opony,

-          meble i inne  odpady wielkogabarytowe w ilości nie większej niż 50 kg  rocznie  na jedną osobę,

-          odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 60 litrów  rocznie  na jedną osobę,

-          chemikalia,

-          przeterminowane lekarstwa i farmaceutyki

 

 

 

W w/w punkcie można również otrzymać worki do segregacji.