Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w okresie zimowym

W związku z zagrożeniami związanymi z okresem zimowym pragnę zasygnalizować kilka, istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa, zagadnień.

 

1.   Regionalny System Ostrzegania (RSO)

RSO jest aplikacją służącą do przekazywania komunikatów dla ludności o zagrożeniach i zdarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo powszechne i porządek publiczny oraz ochronę życia i zdrowia ludzkiego , a także mienia. Powiadomienia i ostrzeżenia RSO pojawiają się:

-      na stronach internetowych urzędów wojewódzkich - woj. śląskie:

http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego

-      na kanałach w TVP (telegazeta str. 430 lub 190, platforma hybrydowa (HbbTV), napisy DVB),

-      w aplikacji mobilnej (systemy operacyjne Android, iOS, WindowsPhone).

Zachęcamy do skorzystania z powyższych możliwości, a zwłaszcza z aplikacji mobilnej, która pozwala m.in. na:

-      przegląd ostrzeżeń o sytuacjach nadzwyczajnych w całym kraju w następujących kategoriach: meteorologiczne, hydrologiczne, informacje drogowe, ogólne,

-      przegląd informacji o stanach wód na rzekach całej Polski,

-      dostęp do bazy wiedzy w postaci poradników postępowania w sytuacjach kryzysowych.

 

2.   Rozporządzenie nr 12/09 Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych

Powyższy akt prawny jest nadal obowiązujący, zatem wskazane tam zadania i obowiązki są aktualne wobec właścicieli, zarządców i administratorów obiektów budowlanych.

Z treścią dokumentu można zapoznać się pod niżej wskazanym linkiem:

http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/odsniezanie-budynkow-i-obiektow-1

 

3.   Tlenek węgla

Co roku w okresie grzewczym wzrasta liczba zatruć tlenkiem węgla. Spowodowana jest ona przede wszystkim wadami w systemach grzewczych. Należy skontrolować stan techniczny urządzeń, którymi opalamy mieszkania i pamiętać o podstawowych zasadach ich użytkowania.

Więcej informacji na temat kampanii społecznej pod nazwą "CZAD i OGIEŃ - obudź czujność" do pobrania na stronie KP PSP w Pszczynie pod linkiem: 

http://pszczyna.kppsp.gov.pl/index.php?c=article&id=166

 

4.   Zagrożenia związane z korzystaniem z tzw. „dzikich lodowisk”

Zima, to czas zabaw na lodzie i śniegu. Niestety, wiele z zabaw na lodzie kończy się nieszczęśliwymi wypadkami, w których giną również osoby niosące pomoc.
Więcej informacji na temat podstawowych zasadach bezpiecznej zabawy na lodzie do pobrania na stronie UG Suszec pod linkiem: 

http://bip.suszec.iap.pl/pl/10837/14754/dzikie-lodowiska.html

 

5.   System Wczesnego Ostrzegania (SWO)

W ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania wszelkie komunikaty, ostrzeżenia i zalecenia dotyczące przekroczonych norm zanieczyszczenia powietrza publikowane są na stronie internetowej Gminy Suszec:

http://bip.suszec.iap.pl/pl/10839/0/ostrzezenia-i-komunikaty.html

http://bip.suszec.iap.pl/pl/11693/0/prognozy-pogody.html

 

 

Wójt Gminy Suszec

Marian Pawlas