ZARZĄDZENIE Nr OCZ.0050.5.2017 Wójta Gminy Suszec z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego na sprzedaż ruchomości – samochodu pożarniczego marki STAR 266

Załączniki