Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz z oznaczeniem części działek gruntowych stanowiących własność Gminy Suszec przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas nieokreślony na rzecz Gminnego Ośrodka Sportu w Suszcu. W wykazie znajdują się obiekty sportowe i place zabaw na terenie Gminy Suszec. Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 3– tel. (032)4493073.