Projekt pn.: "Na dobry początek praca w woj. śląskim"

Herman Global Corporation Sp. z.o.o. uprzejmie informuje, że od dnia 01.06.2018r. do 31.08.2019r. realizowany będzie projekt pt. „Na dobry początek praca w woj. śląskim”, w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Udział w projekcie przyczyni się do poprawy sytuacji życiowej osób młodych, poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zawodowo-edukacyjnych.

Uczestnikami projektu będą osoby młode, w wieku 18-29 lat, niezarejestrowane w urzędzie pracy, zamieszkujące woj. śląskie, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Do powyższej grupy zaliczać się będą również uczniowie ostatnich klas, którzy nie planują dalszej edukacji po ukończeniu szkoły.

Projekt zakłada objęcie 100 uczestników następującym wsparciem:

  1. Identyfikacja i diagnoza potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego
  2. Szkolenia i kursy
  3. Staże zawodowe (4 miesięczne)
  4. Integracja z Rynkiem Pracy:

·         Coaching motywacyjny

·         Poruszanie się po rynku pracy

·         Pośrednictwo pracy

·         Wsparcie psychologiczne

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY. Uczestnik projektu za udział w szkoleniu/stażu otrzyma stypendium.