archiwum

RSS
Święto edukacji  w Gminie Suszec

Święto edukacji w Gminie Suszec

W rocznicę  powstania Komisji Edukacji Narodowej - 14 października 1773 roku, w dniu 12 października br. w Sali GOK Suszec  odbyła się uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2018. Tradycyjne święto nauczycieli i pracowników oświaty było okazją do wspólnej refleksji i podsumowania osiągnięć uczniów i nauczycieli w trudnym okresie zmiany ustroju szkolnego. Okres dużych zmian  w oświacie  dotyczy również naszej gminy i trudności głownie lokalowych, w tych szkołach, w których nie było gimnazjów i  które muszą pomieścić dodatkowe klasy VII i VIII. Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Urbanek podkreślił potrzebę rozbudowy niektórych placówek oraz budowy nowego przedszkola w Suszcu.  Duże podziękowania wyraziła Pani Natalia Kałuża – Przewodnicząca Komisji Oświaty,  dyrektorom szkół i przedszkoli oraz wszystkim nauczycielom za sprawne i bezkonfliktowe wdrażanie reformy i konsolidację  wokół  koniecznych zmian organizacyjnych. Również Wójt gminy złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom oświaty i podziękował za trud codziennej pracy.  W akademii wzięli udział po raz pierwszy uczniowie, którzy otrzymali stypendium Wójta Gminy Suszec za szczególne osiągnięcia w  nauce za rok szkolny 2017/2018  a także ich opiekunowie i Rodzice.  W  2017 r. Rada Gminy Suszec przyjęła uchwałę, w której  uchwaliła  specjalny program  stypendialny dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych. Głównymi kryteriami przyznania stypendium jest uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym  i wysoka średnia ocen na świadectwie.   Wnioski  były składane do 15 września br. Stypendia otrzymało 6 uczniów. Są to:  Jan Chomiuk  - Szkoła Podstawowa w Suszcu, Robert Jacak  - Szkoła Podstawowa w Suszcu, Artur Kotas – III klasa gimnazjalna w ZSP Radostowice, Tomasz Kurtok – III klasa gimnazjalna w ZSP Radostowice, Weronika Sekta – III klasa gimnazjalna w ZSP Radostowice i Oliwia Skaźnik – VII klasa w ZSP Kryry.   Tradycyjnie już Wójt gminy przyznał nagrody z okazji święta edukacji za wyróżniającą się pracę zawodową dla nauczycieli  i dyrektorów placówek. Nagrody takie otrzymali: Agnieszka Prządka, Justyna Chomiuk, Sylwia Kowalska, Renata Kuś, Małgorzata Kania, Alicja Jacak, Barbara Pastuszka,  Marzena Maruszczyk, Barbara Cichoń ( Garus), Joanna Kidoń, Dorota Kolarczyk – Karwot, Janina Bartas, Róża Dubiel, Aneta Hanak, Anna Antończyk, Małgorzata Jakubik. Należy również się cieszyć z przyznania przez Ministra Edukacji Narodowej Pani Anecie Hanak -  dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Suszcu Medalu Komisji  Edukacji Narodowej. Całość akademii uświetnili uczniowie szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych z Suszca, którzy pod kierunkiem Pani Jadwigi Czekaj, Marzeny Maruszczyk i Alicji Pastuszki Koczar przygotowali świetny program artystyczny. Odrębne podziękowania od Przewodniczącego Rady Gminy za całokształt pracy zawodowej otrzymała Pani Barbara Cichoń. Wszystkim pracownikom oświaty  nauczycielom i wychowawcom, katechetom,  pracownikom administracji i obsług  a także emerytom  i rencistom życzymy wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń. Z. Łoza – dyrektor GZUW Suszec

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 241 w Mizerowie wraz z pomieszczeniem gospodarczym, ogródkiem oraz udziałem w nieruchomości wspólnej

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Suszec ukazało się Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 241 w Mizerowie wraz z pomieszczeniem gospodarczym, ogródkiem oraz udziałem w nieruchomości wspólnej. Aby zapoznać się ze szczegółami ogłoszenia, kliknij tutaj.

Najlepsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Najlepsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy złożyć Dyrektorom, Nauczycielom i wszystkim pracownikom Oświaty w naszej Gminie podziękowania oraz słowa uznania za odpowiedzialną pracę na rzecz kształtowania umysłów i serc młodego pokolenia. Życzymy, aby nigdy nie zabrakło Wam zapału do kształtowania młodych sumień, abyście codziennie uczyli pokonywania zła i kierowania się w życiu tylko dobrem. Dziś młodym ludziom tak bardzo potrzebne są dobre wzorce - życzymy abyście Wy, drodzy Nauczyciele, byli dla nich takimi wzorcami. Pragniemy również życzyć Państwu zdrowia i pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w roku szkolnym. Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas, Przewodniczący Rady Gminy Suszec Andrzej Urbanek oraz Radni Gminy Suszec

LI Sesja Rady Gminy

W dniu 18 października 2018 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Suszec odbędzie się LI Sesja Rady Gminy. W załączeniu porządek obrad.

Sesja naukowa dla miłośników i badaczy kultury ludowej

Sesja naukowa dla miłośników i badaczy kultury ludowej

Badacze i miłośnicy pieśni ludowych będą mieli okazję spotkać się 3 listopada 2018 roku podczas sesji popularno-naukowej pt. „W kręgu górnośląskiej pieśni ludowej”, a prawdziwą gratką będzie premiera publikacji „Koło mego łokiyneczka. Pieśni ludowe Ziemi Pszczyńskiej ze zbiorów rękopiśmiennych Mariana Cieśli”, która zawiera ponad 1100 pieśni ludowych regionu pszczyńskiego. Na organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu we współpracy z prof. UŚ dr hab. Joanną Glenc sesji będzie można wysłuchać 5 prelekcji poświęconych górnośląskim pieśniom. Spotkanie otworzy wystąpienie prof. UŚ dr hab. Joanny Glenc pt.: „Marian Cieśla i jego zbiory etnograficzne – sylwetka zbieracza”. Następnie prof. zw. dr hab. Krystyna Turek wygłosi prelekcję pt. „Akcenty humorystyczne w górnośląskiej pieśni ludowej”, a prof. dr hab. Helena Synowiec: „„Furgo, ptoszek furgo po lesie zielonym” – o gwarowym tworzywie pieśni pszczyńskich”. Dwa następne wystąpienia poświęcone będą tematyce bliskiej Świętu Niepodległości: prof. nadzw. dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski przedstawi wykład pt.: „Tematyka żołnierska i powstańcza w zbiorach pieśni pszczyńskich”, a mgr Alojzy Lysko wygłosi referat pt. „Związki emocjonalne w górnośląskich pieśniach wojackich”. Inspiracją do przeprowadzenia sesji stało się wydanie zbioru pieśni, który będzie promowany podczas sesji. Jest on dorobkiem ponad 50 lat pracy związanego z Suszcem etnografa, muzyka i pedagoga, Mariana Cieśli. W skład wydawnictwa wchodzi ponad 1100 pieśni – zarówno tych wciąż jeszcze śpiewanych, jak i tych zupełnie już zapomnianych, wydanych w 5 zeszytach we wspólnej oprawie, wzbogaconych o 2 płyty CD. Pieśni zostały przepisane z rękopisów i wydane w formie pokaźnej publikacji dzięki dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Patronat honorowy nad publikacją objął Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018. Publikację „Koło mego łokiyneczka. Pieśni ludowe Ziemi Pszczyńskiej ze zbiorów rękopiśmiennych Mariana Cieśli” będzie można nabyć bezpłatnie podczas sesji i Turnieju, a w czasie późniejszym także pobrać ze strony internetowej kulturasuszec.pl.   Sesja i premiera książki odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu, ul. Ogrodowa 22, 3 listopada 2018 roku w godzinach od 11:00 do 13:30, natomiast potem, tego samego dnia, od 15:00 do ok. 19:30 odbędzie się XV Turniej Zespołów Ludowych Ziemi Pszczyńskiej im. Mariana Cieśli „Jak ze Suszca powędruję…”, podczas którego kilkanaście zespołów śpiewaczych zmierzy się z zawartymi w śpiewniku pieśniami i powalczy o Grand Prix oraz nagrody. Uwaga! Wydarzenia są bezpłatne, natomiast należy wcześniej zgłosić chęć uczestnictwa z racji ograniczonej ilości miejsc. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu, tel: 32 212 44 91, e-mail: aga@kulturasuszec.pl. Szczegółowych informacji o wydawnictwie i wydarzeniach udziela Pani Agnieszka Zielonka-Mitura.

UWAGA! 20.10.2018 r. Zmiana godzin funkcjonowania PSZOK-u

UWAGA! 20.10.2018 r. Zmiana godzin funkcjonowania PSZOK-u

Informuje, się wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu  20 października  2018 r. (sobota) PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA   ODPADÓW   KOMUNALNYCH w SUSZCU PRZY UL. OGRODOWEJ będzie czynny w godzinach popołudniowych od godz. 14.00 do 19.00. Zmiana  godzin funkcjonowania PSZOK-u  jest spowodowana  organizacją Mistrzostw Śląska w kolarstwie  przełajowym.

GODZINY PRACY DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUSZCU

W OKRESIE OD 3 WRZEŚNIA 2018 R. DO 31 GRUDNIA 2018r. DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUSZCU BĘDZIE CZYNNY:   03.09.2018 R. – 31.12.2018 R poniedziałki od godz. 8:00  –  do godz.16:30 wtorki od godz. 8:00  –  do godz.15:00 środy od godz. 8:00  –  do godz.12:00 czwartki od godz. 8:00  –  do godz.12:00 piątki wprowadzanie wniosków, przygotowywanie decyzji administracyjnych     GOPS Suszec zwraca się z prośbą o dostosowanie się do powyższych harmonogramów.

Do Hymnu! Ogólnopolski Konkurs dla Szkół Podstawowych

Do Hymnu! Ogólnopolski Konkurs dla Szkół Podstawowych

Już w najbliższy wtorek, 16 października w Szkole Podstawowej w Suszcu, Szkole Podstawowej w Rudziczce oraz Szkole Podstawowej w Radostowicach, odbędą się przesłuchania do Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych „Do Hymnu": Jest to wydarzenie organizowane przez Narodowe Centrum Kultury w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W konkursie bierze udział 300 szkół, w których co najmniej połowa uczniów zaśpiewa Mazurek Dąbrowskiego i dwie inne, wybrane pieśni hymniczne. W sumie hymn zaśpiewa 50 000 tysięcy uczniów i uczennic w szkołach w całej Polsce. W jednej ze szkół zaśpiewa jednocześnie 700 dzieci! Przesłuchania potrwają jeszcze do końca października, a zwycięzców poznamy w II połowie listopada. 

strony 1 2 3 4 5 6 7