archiwum

RSS

Godziny pracy aptek na terenie Powiatu Pszczyńskiego

Starosta Pszczyński informuje, że w okresie od 1 stycznia do 31 stycznia 2019 r. na terenie Powiatu Pszczyńskiego nie będzie funkcjonować żadna apteka całodobowa. Planowany termin wejścia w życie nowego harmonogramu nocnych dyżurów to 1 lutego 2019 r.

II konferencja łowiecka za nami

W czwartek 22 listopada odbyła się w Suszcu koło Pszczyny II Konferencja Łowiecka pn. „Miejsce i zadania kół łowieckich w zarządzaniu środowiskiem przyrodniczym”. Do pięknej sali Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu, na zaproszenie organizatorów przybyło ponad 150 osób. W obradach licznie wzięli udział przedstawiciele środowiska rolników, w tym przedstawiciele samorządu rolniczego  oraz pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego, leśnicy, z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, samorządowcy wszystkich szczebli, przedstawiciele środowiska weterynarzy, myśliwi z kół okręgu katowickiego i okręgu bielskiego oraz wielu innych, zawodowo czy emocjonalnie związanych z tematyką konferencji. Przedstawione w czasie konferencji referaty, dotykające różnych, a przy tym bardzo aktualnych i ciekawych, zagadnień związanych z zarządzaniem środowiskiem przyrodniczym spotkały się dużym zainteresowaniem uczestników. Zebrane w czasie konferencji oraz po jej zakończeniu opinie potwierdziły potrzebę takich spotkań w przyszłości.  Założone przez organizatorów cele zostały więc osiągnięte. Spotkanie, gromadzące tak licznych uczestników z terenu omal całego województwa śląskiego, było doskonałą okazją do zaprezentowania informacji promocyjnych Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie RDLP w Katowicach w zakresie promocji dziczyzny. Oprawę muzyczną zapewnili sygnaliści z Reprezentacyjnego Zespołu Sygnalistów Myśliwskich RDLP w Katowicach. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia.   Tekst: Zbigniew Ciemniewski

Zmiana terminu polowania zbiorowego

Nadleśnictwo Kobiór informuje, że zmianie – przesunięciu uległ termin polowania zbiorowego na terenie OHZ Nadleśnictwa Kobiór, Obwody Łowieckie nr 145 i 146, sezon łowiecki 2018/2019. Polowanie planowane na 17-18.12.2018 r. odbędzie się w dniach 18-19.12.2018 r.

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz z oznaczeniem działek gruntowych stanowiących własność Gminy Suszec przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu na czas oznaczony powyżej 3 lat. W wykazie znajdują się działki  położone w Kobielicach, Mizerowie i Suszcu. Działki przeznaczone są do rolniczego użytkowania lub do użytkowania zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 3 – tel. (032)4493073

Akcja 2018/2019

Informujemy wszystkich mieszkańców, że w razie uwag do prowadzenia zimowego utrzymania dróg i chodników wymienionych w powyższej tabeli w pierwszej kolejności należy kontaktować się z koordynatorem „Akcji Zima” tj.: PANEM ADAMEM ORSZULIKIEM pod numerem telefonu: 693-204-203.

INFORMACJA

Wójt Gminy Suszec informuje, że w dniu 31 grudnia 2018 r. (poniedziałek) Urząd Gminy Suszec będzie obsługiwał interesantów w godzinach od 7:30 do 14:00.

Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz z oznaczeniem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Suszec przeznaczonych do oddania w użyczenie na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na czas nieoznaczony w celu świadczenia usług w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków, zaopatrzenia w wodę, eksploatacji i bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków w Suszcu i Kobielicach oraz bieżącego utrzymania sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej wraz z utrzymaniem przepompowni ścieków. Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 3 w Urzędzie Gminy Suszec– tel.32 449 30 73 lub na stronie internetowej www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.  

strony 1 2 3 4 5 6 7