archiwum

RSS

XLI Sesja Rady Gminy

W dniu 14 grudnia o godz. 13.00 w sali posiedzeń odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy. W załączeniu porządek obrad. 

Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz z oznaczeniem części działek gruntowych stanowiących własność Gminy Suszec przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas nieokreślony na rzecz Gminnego Ośrodka Sportu w Suszcu. W wykazie znajdują się obiekty sportowe i place zabaw na terenie Gminy Suszec. Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 3– tel. (032)4493073.

Informacja o naborze na członków komisji konkursowej

Wójt Gminy Suszec ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert, złożonych w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym dnia 30 listopada 2017 r., na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – zadanie pod nazwą: „Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportu: piłka nożna, piłka siatkowa, judo, organizacja ich udziału we współzawodnictwie sportowym”. Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej, powołanej do rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych, złożonych w otwartym konkursie ofert, powinny  wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje i podmioty, biorące udział w ogłoszonym konkursie.  W związku z powyższym proszę o zgłaszanie do Urzędu Gminy Suszec (ul. Lipowa 1, 43 – 267 Suszec, sekretariat), w formie pisemnej, wg wskazanego niżej wzoru, kandydatów na członków komisji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2017 r. 

Poszukiwany właściciel psa

Poszukiwany właściciel psa

Poszukiwany właściciel psa (na zdjęciu). Kontakt telefoniczny: Urząd Gminy Suszec, tel. 32 449 30 67

Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w okresie zimowym

W związku z zagrożeniami związanymi z okresem zimowym pragnę zasygnalizować kilka, istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa, zagadnień.   1.   Regionalny System Ostrzegania (RSO) RSO jest aplikacją służącą do przekazywania komunikatów dla ludności o zagrożeniach i zdarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo powszechne i porządek publiczny oraz ochronę życia i zdrowia ludzkiego , a także mienia. Powiadomienia i ostrzeżenia RSO pojawiają się: -      na stronach internetowych urzędów wojewódzkich - woj. śląskie: http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego -      na kanałach w TVP (telegazeta str. 430 lub 190, platforma hybrydowa (HbbTV), napisy DVB), -      w aplikacji mobilnej (systemy operacyjne Android, iOS, WindowsPhone). Zachęcamy do skorzystania z powyższych możliwości, a zwłaszcza z aplikacji mobilnej, która pozwala m.in. na: -      przegląd ostrzeżeń o sytuacjach nadzwyczajnych w całym kraju w następujących kategoriach: meteorologiczne, hydrologiczne, informacje drogowe, ogólne, -      przegląd informacji o stanach wód na rzekach całej Polski, -      dostęp do bazy wiedzy w postaci poradników postępowania w sytuacjach kryzysowych.   2.   Rozporządzenie nr 12/09 Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych Powyższy akt prawny jest nadal obowiązujący, zatem wskazane tam zadania i obowiązki są aktualne wobec właścicieli, zarządców i administratorów obiektów budowlanych. Z treścią dokumentu można zapoznać się pod niżej wskazanym linkiem: http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/odsniezanie-budynkow-i-obiektow-1   3.   Tlenek węgla Co roku w okresie grzewczym wzrasta liczba zatruć tlenkiem węgla. Spowodowana jest ona przede wszystkim wadami w systemach grzewczych. Należy skontrolować stan techniczny urządzeń, którymi opalamy mieszkania i pamiętać o podstawowych zasadach ich użytkowania. Więcej informacji na temat kampanii społecznej pod nazwą "CZAD i OGIEŃ - obudź czujność" do pobrania na stronie KP PSP w Pszczynie pod linkiem:  http://pszczyna.kppsp.gov.pl/index.php?c=article&id=166   4.   Zagrożenia związane z korzystaniem z tzw. „dzikich lodowisk” Zima, to czas zabaw na lodzie i śniegu. Niestety, wiele z zabaw na lodzie kończy się nieszczęśliwymi wypadkami, w których giną również osoby niosące pomoc. Więcej informacji na temat podstawowych zasadach bezpiecznej zabawy na lodzie do pobrania na stronie UG Suszec pod linkiem:  http://bip.suszec.iap.pl/pl/10837/14754/dzikie-lodowiska.html   5.   System Wczesnego Ostrzegania (SWO) W ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania wszelkie komunikaty, ostrzeżenia i zalecenia dotyczące przekroczonych norm zanieczyszczenia powietrza publikowane są na stronie internetowej Gminy Suszec: http://bip.suszec.iap.pl/pl/10839/0/ostrzezenia-i-komunikaty.html http://bip.suszec.iap.pl/pl/11693/0/prognozy-pogody.html     Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas  

Zmiana terminu polowania zbiorowego

Nadleśnictwo Kobiór przesyła informację o zmianie terminu polowania zbiorowego w sezonie 2017/2018.

KONKURS PLASTYCZNY NA OZDOBĘ CHOINKOWĄ „ŁOBLYKOMY CHOINKA"

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ozdoby choinkowej w dowolnej technice oraz formie plastycznej (np. bombki, łańcuchy, figurki itp.). Ozdoby mogą być wykonane np. kolorowego papieru, bibuły, ziaren, makaronów, włóczki, sznurków, orzechów, szyszek – dowolnie wybranych materiałów wskazujących na fantazję oraz pomysłowości twórców prac. Jak wskazuje temat konkursu, praca musi dać się powiesić na choince, tak więc ozdoba nie może być zbyt duża i ciężka, ponieważ choinkowe gałązki są zbyt delikatne.  Konkurs ma zasięg powiatowy tzn. w konkursie mogą wziąć uczniowie oddziałów gimnazjalnych oraz szkół licealnych, a także dorośli oraz uczestnicy pozalekcyjnych i pozaszkolnych form edukacji, odbywających się w powiecie pszczyńskim. Do konkursu mogą przystąpić uczestnicy indywidualni mieszkający, uczący się, pracujący w powiecie pszczyńskim. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 16 grudnia 2017 r. podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu o godz. 14:00 Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie www.kulturasuszec.pl   Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-19:30. Kontakt: e-mail: joanna@kulturasuszec.pl, telefon:  32 212 44 91. Zachęcamy do odwiedzenia naszego facebook’a.

JARMARK BOŻONARODZENIOWY

JARMARK BOŻONARODZENIOWY

Zapraszamy na przedświąteczny jarmark różności w Suszcu, który odbędzie się 16 grudnia 2017 roku w Gminnym Ośrodkiem Kultury. Jarmark to niebywała okazja. aby zakupić niebanalne ozdoby i oryginalne prezenty dla najbliższych, aby zaopatrzyć się w smakowite i pachnące wypieki. To tutaj znajdziesz prawdziwe rękodzieło i niepowtarzalne upominki. Jarmark odbędzie się w godzinach 10:00 – 17:00.  Podczas Jarmarku zostaną rozstrzygnięte 2 konkursy plastyczne: „Łoblykomy choinka” oraz "Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową". Rozstrzygnięcie nastąpi o godzinie 14:00. Stoiska jarmarkowe należy zgłosić do 8 grudnia 2017 roku w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu.   Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-19:30. Kontakt: e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, telefon:  32 212 44 91.  Zachęcamy do odwiedzenia naszego facebook’a.

strony 1 2 3 4 5 6 7