archiwum

RSS

Informacja o wynikach pierwszych publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę działek gruntowych stanowiących własność Gminy Suszec

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Suszec ukazała się Informacja o wynikach pierwszych publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę działek gruntowych stanowiących własność Gminy Suszec. Aby zapoznać się ze szczegółami, kliknij tutaj.

Porządek obrad XLVI Sesji Rady Gminy Suszec w dniu 26 kwietnia 2018 r.

Porządek obrad XLVI Sesji Rady Gminy Suszec w dniu 26 kwietnia 2018 r. Godz. 13.00  Otwarcie sesji. Stwierdzenie zdolności  Rady do podejmowania uchwał. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/341/2017 Rady Gminy Suszec z dnia 28 grudnia 2017 r . w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2018. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/340/2017 Rady Gminy Suszec z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2018-2025. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o przekazanie działek stanowiących własność Skarbu Państwa. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Suszec. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Suszec. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych na rok 2018. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Suszec na lata 2014-2020. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Suszec na lata 2018 - 2020. Zapoznanie się z Oceną Zasobów Pomocy Społecznej. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z przeprowadzonej kontroli. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia Radnych. Zapytania i zgłoszenia Sołtysów w zakresie spraw dotyczących sołectw i ich mieszkańców. Sprawozdanie Wójta ze swojej działalności pomiędzy sesjami, zawierające w szczególności informację o realizacji zadań inwestycyjnych, wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy. Sprawy porządkowe.   Zamknięcie sesji.

WYBUCHOWE LABORATORIUM

WYBUCHOWE LABORATORIUM

Dzieci posiadają naturalną potrzebę eksperymentowania, jeśli wiedzą, że coś może być ciekawe, aż rwą się do odkrywania nieznanego, dlatego w CEIR powstał autorski program pod nazwą WYBUCHOWE LABORATORIUM, wyjaśnia Ania Krzempek, właścicielka CEIRu  Podczas warsztatów dzieci będą miały okazje przeprowadzić szereg eksperymentów i wcielić się w rolę młodych odkrywców. Warsztaty odbędą się w 21 kwietnia 2018 o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu. Spotkanie przeznaczone jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Koszt: 25 zł/os. Na warsztaty OBOWIAZUJĄ ZAPISY! Wszelkie informacje dostępne są także w biurze GOKu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 19:30, tel: 32 212 44 91 wew. 23, mailowo: iwona@kulturasuszec.pl. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: www.kulturasuszec.pl oraz facebooka: https://www.facebook.com/GOKSuszec  

WARSZTATY SENSORYCZNE

WARSZTATY SENSORYCZNE "ŚWIAT ZMYSŁÓW"

To zajęcia dla dzieci w wieku 1 - 7 lat (w grupach wiekowych) i rodziców - twórczo się brudzimy- doskonale się bawimy! Kilogramy mąki, litry oleju, makarony, różnorodne ziarna, kolorowe barwniki... zagniatamy, rolujemy, wałkujemy! A wszystko po to, by pobudzić nasze zmysły i rozwijać się harmonijnie, wieloaspektowo i twórczo! Najbliższe warsztaty sensoryczne odbędą się 21 kwietnia 2018 o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu. W zajęciach uczestniczą zarówno dzieci, jak i rodzice. Koszt: 30 zł/dziecko+rodzic Na warsztaty OBOWIAZUJĄ ZAPISY!  Wszelkie informacje dostępne są także w biurze GOKu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 19:30, tel: 32 212 44 91 wew. 23, mailowo: iwona@kulturasuszec.pl. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: www.kulturasuszec.pl oraz facebooka: https://www.facebook.com/GOKSuszec  

Informacja o wystąpieniu I poziomu ostrzegania (poziom informacyjny i edukacyjny - kolor żółty)

Wójt Gminy Suszec informuje, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach pismem nr M.7011.37.3.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. poinformował, iż na terenie części województwa śląskiego wystąpił I poziom ostrzegania - informacyjny i edukacyjny - kolor żółty. Zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, stanowiącym część „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” - Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku, wystąpienie I poziomu ostrzegania związane jest z przekroczeniami dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10, wynoszącego 50 µg/m3, na niżej wymienionych stanowiskach w strefie śląskiej: Knurów ul. Jedności Narodowej w dniu 3 marca 2018 r. - powiaty: mikołowski, gliwicki; Pszczyna ul. Bogedaina w dniu 22 lutego 2018 r. - powiaty: pszczyński, bieruńsko-lędziński; Lubliniec ul. Piaskowa w dniu 2 marca 2018 r. - powiaty: lubliniecki, kłobucki; Myszków ul. Miedziana w dniu 21 lutego 2018 r. - powiat myszkowski; Tarnowskie Góry ul. Litewska w dniu 7 marca 2018 r. - powiaty: tarnogórski, będziński, zawierciański.    Poziom I wprowadzany jest do końca roku 2018. Informujemy jednocześnie, że aktualny Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, pod adresem: http://bip.slaskie.pl/dokumenty/2017/12/22/1514455216.pdf

Informacja o wynikach - "Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Suszec"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu wybrał najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu pn.: "Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Suszec". Poniżej w załączeniu publikujemy Informację o wyniku.

Koncerty zespołów „Krížik & Band” oraz

Koncerty zespołów „Krížik & Band” oraz "Anieli w bieli"

Ciągle rozwija się współpraca Gminy Suszec ze słowackimi gminami Novot` i Zákamenné, która funkcjonuje od maja 2005 roku. W dniu 1 maja br. na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu od godz. 16:00 występować będzie zespół instrumentalno-wokalny „Krížik & Band” z gminy Novot`, którego liderem jest Ksiądz Wikary Peter Križian. Występy tego zespołu z mottem „…albowiem Bóg może zostawić ślad w Twoim sercu…” gromadzą liczną publiczność. Bezpośrednio po występie słowackiego zespołu w Gminnym Ośrodku Kultury zaprezentuje się młodzieżowy zespół „Anieli w bieli”. Całość ma się wpisać w liczne wydarzenia kulturalne zrealizowane bądź zaplanowane do realizacji w Gminie Suszec w roku 2018. 1 maja br. razem z przyjaciółmi ze Słowacji chcemy też radośnie świętować setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wstęp na koncert jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy. Dodatkowe informacje możliwe są do pozyskania w Urzędzie Gminy Suszec, tel. 32 449 30 68, e-mail: promocja@suszec.pl.

Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenie Gminy Suszec

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Suszec ukazało się ogłoszenie o przetargu na Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenie Gminy Suszec. Aby zapoznać się ze szczegółami ogłoszenia, kliknij tutaj.

Informacja dla mieszkańców gminy nt. monitorowania zagrożenia afrykańskim pomorem świń na terenie woj. śląskiego

W związku z występującym na terenie Polski zagrożeniem afrykańskim pomorem świń wystąpiła konieczność podejmowania w województwie śląskim działań zapobiegawczych, w tym monitorowania zagrożenia. Choroba przenoszona jest najczęściej przez dzikie zwierzęta poprzez kontakt ze szczątkami padłych zwierząt, oraz przez ludzi. Szybka lokalizacja i utylizacja padłych dzików pozwoli na zminimalizowanie źródła zakażenia  chorobą.  Odnalezienie padłych dzików lub ich szczątków należy koniecznie zgłaszać do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pszczynie pod numerami telefonów: 1)      (32) 4492332 2)      (32) 4492333 w dni robocze w godzinach od 730 do 1530 lub na adres e-mail: pczk-pszczyna@katowice.uw.gov.pl W dni wolne od pracy oraz w dni robocze po godz. 1530 informacje należy przekazywać pod   nr telefonu (32) 4493700 lub na  adres e-mail:  straz@pszczyna.kppsp.gov.pl Urząd Gminy Suszec

strony 1 2 3 4 5 6 7