Placówki oświatowe

 

Placówki oświatowe 

Na terenie Gminy Suszec działają dwa przedszkola, trzy zespoly szkolno-przedszkolne, trzy szkoły podstawowe oraz trzy gimnazja.

Jednostką administrującą placówkami oświatowymi jest Gminny Zespół Oświaty i Sportu z siedzibą w Suszcu przy ul. Wyzwolenia 2 .
Gmina zapewnia wysoki poziom usług oświatowych poprzez stwarzanie bardzo dobrego zaplecza dydaktycznego oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
W ostatnich 8 latach w gminie wybudowane zostały dwie nowoczesne szkoły z zapleczem sportowym, które zostały laureatem ogólnopolskiego konkursu .Budowa roku'.
W 1994 r. Szkoła Podstawowa we Kryrach zajęła II miejsce w skali kraju. W 1996r. Szkoła Podstawowa w Kobielicach zajęła I miejsce. W 1998r. oddano do użytku salę sportową przy SP w Rudziczce, a w 2000r. przy SP Mizerów.

  
  
  
 

Na terenie gminy Suszec działają następujące placówki :

- Szkoła Podstawowa w Suszcu
43-267 Suszec ul. Szkolna 130
tel.212-42-19

- Gimnazjum Publiczne w Suszcu
43-267 Suszec ul. Szkolna 130
tel.212-42-10

- Przedszkole Publiczne w Suszcu
43-267 Suszec ul. Św. Jana 70
tel.212-42-11

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kryrach
43-265 Kryry ul. Nierad 86
tel. 212-22-13

- Gimnazjum Publiczne w Kryrach
43-265 Kryry ul. Nierad 86
tel. 212-23-23

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mizerowie
43-265 Mizerów ul. Nadrzeczna 31
tel.212-22-87

- Szkoła Podstawowa w Kobielicach
43-262 Kobielice ul. Topolowa 61
tel.212-52-26

- Szkoła Podstawowa w Radostowicach
43-262 Radostowice ul. Dworcowa 56
tel.212-52-22

- Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Radostowicach
43-262 Radostowice ul. Dworcowa 56
tel./fax 212-51-12

- Przedszkole Publiczne w Radostowicach
43-262 Radostowice ul. Dworcowa 42
tel.212-52-99

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce
43-267 Rudziczka ul. Woszczycka 20
tel. 212-40-13