OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

ODPADY KOMUNALNE

NOWA STAWKA OPŁATY

Wójt Gminy Suszec informuje, że od  1 kwietnia  2018 roku   obowiązywać będzie wyższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnosić ona będzie:

·         11,50 zł  miesięcznie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny

26,00 zł  miesięcznie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny