Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

INFORMACJE

Treść

 

RZĄDOWY PROGRAM DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

 

 

Urząd Gminy Suszec informuje, że opublikowana została uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M. P.  poz. 430), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz. 755).

Oba akty wchodzą w życie z dniem 16 czerwca 2014 r.

 

Od 16 czerwca 2014 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Lipowej 1 w pokoju nr 8 (I piętro) rodziny mogą składać wnioski w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny.

 

Więcej informacji na temat Karty znajduje się na stronie: www.mpips.gov.pl, rodzina.gov.pl

 

 

 

 

BENEFICJENCI

 

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód:

    

<!--[if !supportLists]-->1.      <!--[endif]-->rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, w przypadku , gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia 25. roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

<!--[if !supportLists]-->2.      <!--[endif]-->rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający o dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.)

1545992