Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Strona w budowie!

NUMERY TELEFONÓW RACHMISTRZÓW SPISOWYCH 1. PAN MACIEJ KOŁODZIEJ: 571 937 455, 2. PANI MARTA KRYMER: 571 937 678, 3. PANI DOROTA PIEKUT: 571 937 470 (od poniedziałku do piątku po godz. 17.00).

NIE CZEKAJ, SPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021! <--- Przejdź do formularza spisowego


Sprawdź dyżury rachmistrzów spisowych:
Dyżury rachmistrzów spisowych


Apel do mieszkańców - NSP 2021
Kliknij tutaj!

Aktualności

Treść

Wójt Gminy Suszec informuje, że od 1 października do 30 kwietnia jeden raz w miesiącu będzie odbierany popiół w nielimitowanej ilości. Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje niezmieniona.

Mieszkańcy są zobowiązani do wyposażenia na własny koszt swoich nieruchomości w niezbędną ilość pojemników o poj. 120 l lub 240 l (norma EN 840) na popiół. Pojemniki można nabyć u dowolnego dostawcy lub usługodawcy, bez pośrednictwa gminy. Popiół nie będzie odbierany z kubłów metalowych o poj. 330 l, które są w posiadaniu mieszkańców. Dodatkowe pojemniki nie są wymagane od mieszkańców opalających budynki gazem lub innym paliwem nie wytwarzającym popiołu.

Odbiór popiołu odbywał się będzie w innym terminie niż odbiór odpadów zmieszanych - zgodnie z harmonogramem.

 

ZAKAZUJE SIĘ:

1. MIESZANIA INNYCH ODPADÓW Z POPIOŁEM

2. WYSTAWIANIA POPIOŁU W POJEMNIKACH INNYCH NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE

TAKIE ODPADY NIE BĘDĄ ODBIERANE !

 

UWAGA!

W związku z wątpliwościami mieszkańców, dotyczącymi pojemników na popiół informuję, że dopuszcza się możliwość gromadzenia popiołu w pojemnikach na odpady zmieszane, które obecnie są w posiadaniu mieszkańców, o ile posesje są wyposażone w większą ilość pojemników. Odpady nie mogą być gromadzone łącznie z popiołem.

1340253