Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.106.2017 z dn. 21 maja 2018 r.