INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY SUSZEC POŁOŻONEJ W SUSZCU