Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Suszec przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat. W wykazie znajduje się działka nr 497/21 położona w Suszcu w rejonie ul. Mokrej, przeznaczona do użytkowania pod ogród. Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 3 – tel. (032)4493073.