Terminy zebrań wiejskich

Zapraszamy mieszkańców do udziału w zebraniach wiejskich, których  tematem będzie zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Suszec dotyczącej wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Punktem dodatkowym w Radostowicach i Kobielicach będzie omówienie zmian przedsięwzięć i zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego oraz podjęcie stosownej uchwały.

Spotkania odbędą się według następującego harmonogramu:

 

  1. Radostowice9.07.2018 r. godz. 17:00 – Szkoła Podstawowa
  2. Rudziczka11.07.2018 r. godz. 17:00 – Remizo-świetlica
  3. Kryry16.07.2018 r.  godz. 18:00 – Remizo-świetlica
  4. Kobielice13.07.2018 r. godz. 17:00 – Szkoła Podstawowa
  5. Suszec10.07.2018 r. godz. 17:00 – Sala GOK
  6. Mizerów  - 17.07.2018 r. godz. 18:00 – Remizo-świetlica