Spotkanie dla mieszkańców Gminy Suszec w ramach rządowego programu "Czyste Powietrze"

W dniu 3 października 2018 roku o godz. 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu przy ul. Ogrodowej 22 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze”, w ramach którego mieszkańcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie nowych źródeł ciepła oraz działań termomodernizacyjnych w budynkach jednorodzinnych.

Podczas spotkań zostaną omówione założenia oraz zakres programu. Celem głównym nowego Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego poprzez gruntowną termomodernizację i wymianę palenisk – źródeł ciepła.

 

Infolinia programu „Czyste powietrze” - 32 60 32 252

 

Podstawowe fakty o Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze” (termomodernizacja domów jednorodzinnych):

- Na realizację Programu związanego z ochroną powietrza i poprawą jego jakości w domach jednorodzinnych tj. termomodernizację, przewidziano wydatki w wysokości 103,0 mld zł a łączny koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld zł (suma budżetu programu i wkładu własnego beneficjentów)

- Finasowanie programu w formie dotacji wyniesie 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł.

- Okres finansowania Programu obejmie lata 2018-2029.

- Finansowanie Programu będzie pochodziło ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz z środków europejskich nowej perspektywy finansowej.

- Minimalny koszt realizowanego projektu to 7.000 zł.

- Zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych ponad nawet 4 mln domów.

- Właściciele domów, których dochody są najniższe otrzymają do 90 proc. dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Programu.

- Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł.

- Dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu.

- Pożyczki mogą być udzielane na okres do 15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem, które na dzień dzisiejszy wynosi 2,4 proc.