OGŁOSZENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUSZCU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu zaprasza pełnoletnich mieszkańców naszej gminy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, dotyczącym potrzeby utworzenia w Gminie Suszec Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych. Badanie przeprowadzane będzie w okresie od 1 października do 30 listopada 2018 r. Ankieta ma charakter wyłącznie poglądowy, służyć będzie ocenie skali zainteresowania starszych mieszkańców (oraz ich rodzin) dziennym pobytem w takiej placówce oraz rodzajem usług, które mogłyby być w niej świadczone. Ankietę można pobrać a następnie uzupełnioną złożyć u Sołtysów, w Kościołach i Ośrodkach Zdrowia naszej Gminy lub bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej czy Urzędu Gminy Suszec. Dodatkowo formularz ankiety zostanie umieszczony na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy Suszec.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym.