SYMBOLICZNE NASADZENIE DRZEW W GMINIE SUSZEC CELEM UHONOROWANIA SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

Gmina Suszec uczestniczy w zainicjowanej przez Śląski Związek Gmin i Powiatów akcji symbolicznego nasadzenia drzew w gminach województwa śląskiego, której celem jest uhonorowanie setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W przedsięwzięciu bierze udział 41 gmin z regionu, a w jego ramach zostanie zasadzonych w sumie ponad 400 sadzonek drzew liściastych.

Na terenie Gminy Suszec wykonane zostaną nasadzenia 6 symbolicznych drzew wraz z okolicznościowymi tablicami upamiętniającymi setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Drzewka zostaną posadzone przy każdej szkole. Uroczyste sadzenie drzew obędzie się w dniu 9 listopada 2018  r. z udziałem  uczniów, kształtując w ten sposób ich świadomość historyczną.