Informacja o wyniku drugiego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Suszec położonej w Radostowicach