Akcja Zima 2018/2019

Informujemy wszystkich mieszkańców, że w razie uwag do prowadzenia zimowego utrzymania dróg i chodników wymienionych w powyższej tabeli w pierwszej kolejności należy kontaktować się z koordynatorem „Akcji Zima” tj.: PANEM ADAMEM ORSZULIKIEM pod numerem telefonu: 693-204-203.