Zarządzenie Wójta Gminy Suszec w sprawie powołania Komisji do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego oraz nadania regulaminu pracy Komisji