Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Wójt Gminy Suszec  podaje do publicznej  wiadomości wykaz z oznaczeniem części nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony. Przedmiotem użyczenia  będą pomieszczenia  położone na parterze segmentu południowego budynku zlokalizowanego w Suszcu przy ul. Wyzwolenia 2. Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń oddawanych w użyczenie wynosi 236,75 m2. Przedmiot użyczenia wykorzystany będzie w celu prowadzenia działalności wychowania szkolnego i przedszkolnego.  Planowane  jest zawarcie  umowy użyczenia  z dotychczasowym użytkownikiem. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Suszec, pok. nr 3 – tel.  (032)4493075