Zmiany w płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Wójt Gminy Suszec informuje, że zbliża się termin płatności I raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego za 2019 r. W związku z tym przekazuje informacje o wyznaczonych terminach i godzinach przyjmowania wpłat u inkasentów:

 

  1. Sołectwo Rudziczka – wpłaty przyjmuje Pan Stanisław Godziek w dniach:

 

12 – 15 marca 2019 r. w godzinach 9:00 – 15:00

 

  1. Sołectwo Suszec – wpłaty przyjmuje Pan Tadeusz Paszek w dniach:

 

11 – 16 marca 2019 r. w godzinach 8:00 – 13:00 ( w budynku GOK )

 

  1. Sołectwo Radostowice – wpłaty przyjmuje Pani Barbara Matula w dniach:

4 – 15 marca 2019 r.

  1. Sołectwo Kobielice – wpłaty przyjmuje Pani Bronisława Czernecka w dniach:

12 - 15 marca 2019 r. w godzinach: 7:30 – 11:30 i 14:30 – 16:30

 


Ponadto informuje, że w sołectwach: Mizerów i Kryry nie będą przyjmowane wpłaty podatku w formie inkasa. Mieszkańcy tych sołectw mogą uregulować płatności w/w podatków bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Suszec w sposób i na zasadach obowiązujących przy płaceniu innych rachunków i opłat.

Począwszy od II kwartału 2019 r. we wszystkich sołectwach Gminy Suszec nie będzie możliwości płacenia podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w formie inkasa. Płatności te będzie można uregulować w sposób i na zasadach obowiązujących przy płaceniu innych rachunków i opłat.

Wójt Gminy Suszec informuje również o możliwości złożenia u  inkasenta  deklaracji na przystąpienie do Spółki Wodnej.