Sytuacja strajkowa w Gminie Suszec

Z dniem 8 kwietnia br. nauczyciele gminnych szkół i przedszkoli przystąpili do ogólnopolskiej  akcji strajkowej. Zgodnie z zapowiedziami w pierwszym dniu strajku 8 kwietnia do akcji strajkowej przystąpiły wszystkie szkoły podstawowe i zespoły szkolno – przedszkolne Do strajków  nie przystąpiło przedszkole Suszec, które pracuje normalnie. Wszystkie szkoły są otwarte. W pierwszym dniu do akcji przystąpiło ogółem 132 nauczycieli. Najwięcej w SP Suszec 35 osób przy 6 osobach nie strajkujących. W pozostałych szkołach zdecydowana większość nauczycieli również przystąpiła do strajku.  Rodzice  wiedząc o akcji strajkowej sporadycznie przyprowadzali dzieci do placówek. Uczniowie niektórych szkół biorą udział w rekolekcjach. Wszystkie dzieci obecne w szkole zostały objęte zajęciami świetlicowymi. I tak najwięcej dzieci było w  ZSP  Mizerów – 18 dzieci, w SP Suszec 7 dzieci, w Radostowicach 3 dzieci, w Kryrach 2 dzieci. W ZSP Rudziczka oraz SP Kobielice nie było takiej potrzeby ze względu na brak dzieci. Łącznie opieką świetlicową zostało objętych 30 dzieci, głównie najmłodszych. Z kolei w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych  objętych opieką  zostało ogółem 86 dzieci. Najwięcej w ZSP Mizerów 42 dzieci, w ZSP Kryry  20 dzieci, ZSP Rudziczka 8 dzieci, ZSP Radostowice 9 dzieci, w SP Kobielice 7 dzieci.            

W dniu 9 kwietnia sytuacja jest podobna. Strajkuje 109 nauczycieli. W szkole w Suszcu nie strajkuje 9 nauczycieli, w Kryrach 6, w Kobielicach 7, w Radostowicach 9, w Rudziczce 7 a w Mizerowie 5. Opieką w zespołach szkolno – przedszkolnych objętych jest 136 dzieci  i  16 dzieci w szkołach podstawowych.

Jutro pierwszy dzień pisania egzaminu gimnazjalnego. Z informacji uzyskanych od dyrektorów szkół, na chwilę obecną, wszystkie planowane Komisje egzaminacyjne będą miały pełną obsadę, a egzaminy zarówno gimnazjalne jak i dla ósmoklasistów w następnym tygodniu są niezagrożone. Sytuacja jest dynamiczna i w następnych dniach może ulec zmianie. Trzeba zaznaczyć, iż  za dni strajku wynagrodzenie nie przysługuje.   Nauczyciele czują presję rodziców, a z drugiej strony troskę o swoich uczniów, w jakże ważnych dniach dla ich edukacji.

 

  Suszec, 9 kwietnia 2019 r.                           

                                                                                              Wójt Gminy Suszec

                                                                                                  Marian Pawlas