Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Kontakt

Treść

URZĄD GMINY SUSZEC

ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec

tel. (32) 449 30 50, fax (32) 449 30 51

e-mail: gmina@suszec.pl

strona internetowa: www.suszec.pl

NIP Gminy: 638-17-92-968

REGON Gminy: 276258345

Identyfikator podziału terytorialnego dla Gminy Suszec: 241006 2

 

W DNIU 24 GRUDNIA BR. (CZWARTEK - WIGILIA)

URZĄD GMINY SUSZEC ORAZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUSZCU

BĘDĄ NIECZYNNE.

 

Godziny pracy Urzędu  za wyjątkiem Urzędu Stanu Cywilnego i Biura Ewidencji Ludności

poniedziałek: 7:30 – 17:00

wtorek, środa, czwartek, piątek: 7:30 – 15:30

 

Godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego i Biura Ewidencji Ludności

poniedziałek: 7:30 – 17:00

wtorek, środa, czwartek: 7:30 – 15:30

piątek: 7:30 – 12:00

 

Punkt kasowy Banku obsługującego Urząd czynny:

od poniedziałku do piątku: 8:00 - 15:30.

 

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki bankowe Gminy Suszec, są przyjmowane bez dodatkowych opłat prowizyjnych przez Bank Spółdzielczy w Żorach we wszystkich jego oddziałach.

 

Dzień i godziny przyjęć interesantów przez Wójta w sprawie skarg i wniosków:

poniedziałek: 12:00 – 17:00

 

Kierownicy Referatów oraz pozostali pracownicy przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w godzinach pracy Urzędu.  

 

DANE TELEADRESOWE KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU GMINY

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

NUMER POKOJU

TELEFON

PARTER

 

ZASTĘPCA WÓJTA

2

/32/ 449 30 72

 

REFERAT INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I INWESTYCJI

KIEROWNIK

5

/32/ 449 30 74

Drogi gminne

5

/32/ 449 30 74

Uzgodnienia zjazdów na drogi gminne

5

/32/ 449 30 70

Inwestycje kubaturowe i liniowe

5

/32/ 449 30 70 / 76

 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

KIEROWNIK

3

/32/ 449 30 66

Ochrona środowiska

3

/32/ 449 30 66

Rolnictwo, spółka wodna

3

/32/ 449 30 67

Dodatek mieszkaniowy, mieszkania komunalne

3

/32/ 449 30 67

Zwrot podatku akcyzowego

3

/32/ 449 30 67

 

BIURO OBSŁUGI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Działalność gospodarcza

2 A

/32/ 449 30 57

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

2 A

/32/ 449 30 57

Sprawy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych

2 A

/32/ 449 30 57

 

BIURO GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

1 A

/32/ 449 30 75

Dzierżawa, sprzedaż nieruchomości gminnych

1 A

/32/ 449 30 73

Nadawanie numeru porządkowego nieruchomości

1 A

/32/ 449 30 73

Regulacje stanu prawnego nieruchomości

1 A

/32/ 449 30 73

 

BIURO ROZWOJU I PROMOCJI GMINY / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Promocja gminy

1

/32/ 449 30 68

Organizacje pozarządowe

1

/32/ 449 30 68

Zamówienia publiczne

1

/32/ 449 30 69

 

I PIĘTRO

 

SEKRETARIAT

18

/32/ 449 30 50

WÓJT

18

/32/ 449 30 50

SEKRETARZ GMINY

18

/32/ 449 30 53

SKARBNIK GMINY

16

/32/ 449 30 61

 

REFERAT ORGANIZACYJNY

KIEROWNIK

 15

/32/ 449 30 56

Biuro Rady Gminy

17

/32/ 449 30 54

Obsługa sołtysów

15

/32/ 449 30 56

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONY CYWILNEJ, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONNOŚCI

Ochotnicze Straże Pożarne

17

/32/ 449 30 54

Sprawy wojskowe, zarządzanie kryzysowe

17

/32/ 449 30 54

 

REFERAT FINANSÓW PUBLICZNYCH

Podatki, opłaty

13

/32/ 449 30 58

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

13

/32/ 449 30 52

Rozliczanie podatków i opłat

11

/32/ 449 30 59

 

BIURO SPRAW OBYWATELSKICH

Dowody osobiste

9

/32/ 449 30 64

Meldunki

9

/32/ 449 30 64

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów

9

/32/ 449 30 65

Zmiana imion, nazwisk

9

/32/ 449 30 65

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

siedziba w Urzędzie Gminy Suszec, /parter/

/32/ 449 30 82, 83

 

Gminny Ośrodek Kultury

Suszec ul. Ogrodowa 22

/32/ 212 44 91

 

Gminny Biblioteka Publiczna

Suszec ul. Ogrodowa 22

/32/ 448 86 92

 

Gminny Zespół Oświaty i Sportu

Suszec ul. Wyzwolenia 2

/32/ 212 42 77

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Suszec ul. Ogrodowa 2

/32/ 212 42 14

 

Hala Sportowa 
w Suszcu


Suszec, ul. Szkolna 130a

 

/32/ 449 11 14

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Mizerowie

Mizerów 43-265 ul. Nadrzeczna 31

/32/ 212 22 87

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Kryrach

Kryry 43-265, ul. Nierad 86

/32/ 212 22 13

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Rudziczce

Rudziczka 43-267, ul. Woszczycka 20

/32/ 212 40 13

 

Przedszkole Publiczne w Suszcu

Suszec ul. św. Jana 70

/32/ 212 42 11

 

Przedszkole Publiczne w Radostowicach

Radostowice  43-262, ul. Dworcowa 42

/32/ 212 52 99

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Suszcu

Suszec ul. Szkolna 130

/32/ 212 42 19

 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Oświęcimskich w Rudziczce

Rudziczka 43-267,  ul. Woszczycka 20

/32/ 212 40 13

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radostowicach

Radostowice 43-262, ul. Dworcowa 56

/32/ 212 52 22

 

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza 
w Kobielicach

Kobielice 43-262, Topolowa 61

/32/ 212 52 26

 

Gimnazjum Publiczne w Suszcu

Suszec ul. Szkolna 130

/32/ 212 42 10

 

Gimnazjum Publiczne w Radostowicach

Radostowice 43-262, ul. Dworcowa 56

/32/ 212 51 12

 

Gimnazjum Publiczne w Kryrach

Kryry 43-265, ul. Nierad 86

/32/ 212 23 23

 

1423107