archiwum

RSS
INFORMACJE ZWIĄZANE Z WYSTĘPOWANIEM KORONAWIRUSA W POLSCE

INFORMACJE ZWIĄZANE Z WYSTĘPOWANIEM KORONAWIRUSA W POLSCE

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW Jeśli zaobserwowałeś u siebie niepokojące objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem i podejrzewasz możliwość zarażenia koronawirusem nie zgłaszaj się osobiście do szpitala, ani do lekarza rodzinnego - unikaj kontaktu z innymi osobami! W takiej sytuacji bezzwłocznie, telefonicznie skontaktuj się z sanepidem a w celu uzyskania porady lekarskiej skontaktuj się z lekarzem rodzinnym lub oddziałem zakaźnym.   CAŁODOBOWA INFORLINIA POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W TYCHACH 512 370 717       517 497 829 ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY W TYCHACH 887 277 805 INFOLINIA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 800 190 590 Nowe zasady bezpieczeństwa dla 19 powiatów - od 8 sierpnia 2020 r. https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-bezpieczenstwa-dla-19-powiatow https://www.gov.pl/web/zdrowie/dodatkowe-obostrzenia-w-powiatach-z-najwiekszym-przyrostem-zakazen https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1356 INFORMACJA DLA OSÓB W IZOLACJI DOMOWEJ W SPRAWIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI   Mając na uwadze Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Wójt Gminy Suszec informuje o bezwzględnym stosowaniu się do zasad gospodarowania odpadami wytwarzanymi przez osoby przebywające w izolacji domowej w zabudowie jednorodzinnej.   Zgodnie z w/w wytycznymi odpady od osób będących w izolacji po 9 dniach przestają stanowić zagrożenie. W związku z tym zabrania się oddania odpadów firmie odbierającej odpady komunalne przed upływem: 9 dni od dnia zamknięcia worka z odpadami segregowanymi lub 9 dni od dnia umieszczenia odpadów zmieszanych w pojemniku przeznaczonym do zbierania odpadów komunalnych.   Stosowanie się do powyższych zasad pozwoli na ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii oraz przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników odbierających odpady. Koronawirus na terenie gminy Suszec Na podstawie danych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach  przekazujemy poniższe dane dotyczące gminy Suszec (stan na 06.08.2020 r., godz. 10:30): - liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie – 275/0 - liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej – 63 - liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS – 3 - liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 – 0 - liczba ozdrowieńców ogółem/ w ostatniej dobie – 254/0 - liczba zgonów ogółem/ w ostatniej dobie – 1/0 Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii). Pobierz wytyczne   Informacja w sprawie pomocy osobom samotnym UWAGA!!! JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ SAMOTNĄ, STARSZĄ LUB NIEPEŁNOSPRAWNĄ I WYMAGASZ POMOCY W ZROBIENIU PODSTAWOWYCH ZAKUPÓW ŻYWNOŚCIOWYCH, WYKUPIENIU LEKÓW, BĄDŹ ZAŁATWIENIU PILNYCH SPRAW URZĘDOWYCH ZADZWOŃ DO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOECZNEJ W SUSZCU POD JEDEN Z PODANYCH PONIŻEJ NUMERÓW: 32/ 449 30 83 (PN - PT od 7.30 do 15.30) 691 121 126 (7 dni w tygodniu od 7.30 do 19.00) Pomoc dla mieszkańców Gminy Suszec zapewniająca ochronę w sytuacji zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2   Zarządzenie Nr OCZ.0050.4.2020 Wójta Gminy Suszec z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Suszec zapewniającej ochronę w sytuacji zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zasady bezpieczeństwa Etap III – obowiązujące od 18 maja 2020r. https://www.gov.pl/web/koronawirus/3etap Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych https://pssetychy.pis.gov.pl/plikijednostki/wssekatowice/pssetychy/userfiles/file/Aktualno%C5%9Bci/2020/EP/03-zalecenia_dla_pacjenta_z_dodatnim_wynikiem.pdf   Koronawirus. Co trzeba wiedzieć o kwarantannie https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-co-trzeba-wiedziec-o-kwarantannie/ Informujemy, że z dniem 14 marca 2020 r. uruchomiony będzie dodatkowy telefon 517 497 829 całodobowej infolinii Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tychach na temat koronawirusa SARS-CoV-2. Komunikaty Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/wiadomosci Komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z występowaniem koronawirusa w Polsce: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/ Wykaz oddziałów zakaźnych w naszym województwie: http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2020/2129/akt.pdf Dane teleadresowe Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych woj. śląskiego: http://www.wsse.katowice.pl/container/glowna/II%20tabela%20dane%20teleadresowe%202020.pdf Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem – obowiązujące od 20 kwietnia 2020r. https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy   Zakazy, nakazy i ograniczenia w walce z koronawirusem - wprowadzone od 09 kwietnia 2020 r. https://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-na-dluzej Nowe zasady i ograniczenia w walce z koronawirusem - obowiązujące od 01/02 kwietnia 2020 r. https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/566   Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem – obowiązujące od 25 marca 2020r. https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/522   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/490   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/491   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/433 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/441 Infolinia MSZ ws. przekraczania granic W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w Europie MSZ  RP uruchomiło infolinię dot. możliwości przekraczania granic. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 523 8880. Pomoc psychologiczna dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego W związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z zagrożeniem epidemiologicznym uruchomiono telefoniczne wsparcie psychologiczne dla mieszkańców powiatu pszczyńskiego.  Psychologowie oraz interwenci kryzysowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie udzielają wsparcia telefonicznie: - tel. kom. 502 644 363 przez siedem dni w tygodniu, w godzinach od 7.30 do 18.00 - tel. 32 210 37 16 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30oraz poprzez komunikator Skype –  nazwa użytkownika PCPR Pszczyna: –  w dniach 17-20 marca 2020 r. w godzinach 8:00 – 10:00 oraz 21:00 – 23:00 –  w dniach 23-25 marca 2020 r w godzinach 16:00 – 21:00 Źródło:  https://www.powiat.pszczyna.pl/wiadomosci/6575-pomoc-psychologiczna-dla-mieszkancow-powiatu   DRODZY MIESZKAŃCY !         Z uwagi na ochronę naszego zdrowia i zdrowia innych, a tym samym uniknięcie dramatów zwracam się z apelem o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy, Placówkach pocztowych, bankowych i innych miejscach do niezbędnego minimum.             Sprawy, które nie wymagają natychmiastowego załatwienia prosimy odłożyć na późniejszy termin. Na plan dalszy powinny zostać odłożone zbędne wyjazdy, rozrywka.             Sprawa jest naprawdę poważna w związku z ostatnimi zachorowaniami na koronawirusa czy grypę. Przyjmijmy do wiadomości, że zarażać może każdy, zarówno petent jak i pracownik placówki. Nikt nie jest w stanie określić czy już ktoś z nas nie jest nosicielem tego groźnego wirusa. Zachorowanie na te choroby może odebrać waszym rodzinom niemal wszystko, szczęście, stracić marzenia o przyszłości, rozpad więzi społecznych. Bądźmy odpowiedzialni, kontrolujmy się. Tak naprawdę najskuteczniejszym i jedynym możliwym znanym środkiem ochrony przed zarażeniem jest kwarantanna tj. ograniczenie wyjścia z domu do niezbędnego minimum. Tylko w ten sposób możemy nie dopuścić do pandemii, bo wtedy nikt nam nie będzie w stanie pomóc. Oczywiście wzmożenie higieny osobistej jak częste mycie rąk, nie dotykanie twarzy, otwieranie drzwi łokciem itd. będą również pomocne w ograniczeniu rozszerzania się epidemii. Proszę o zdyscyplinowanie  i na bieżąco śledzenie wszystkich komunikatów SANEPIDU  i dostosowywanie się do zaleceń.   W Urzędzie Gminy będzie ograniczony bezpośredni kontakt pomiędzy petentami a pracownikami. Z Urzędem można się kontaktować telefonicznie pod numerami telefonów: 32/449-30-50 lub 32/449-30-77 oraz drogą e-mailową (gmina@suszec.pl). Petenci, którzy zjawią się w Urzędzie będą mogli składać dokumenty, które nie wymagają potwierdzenia do skrzynki przy wejściu. Co do dokumentów wymagających potwierdzenia, na zgłoszenie telefoniczne z własnego aparatu telefonicznego, z którego wystarczy wybrać 32/449-30-50 lub 32/449-30-77. Na tak złożone zgłoszenie zejdzie właściwy pracownik Urzędu i podejmie odpowiednie czynności. Można również skorzystać z dzwonka przed wejściem do urzędu gminy. Jednocześnie informujemy, że Urząd Gminy Suszec będzie czynny w poniedziałki do godz. 15:30. W pozostałe dni tygodnia godziny urzędowania nie ulegają zmianie. Informacja ta obowiązuje do odwołania.   Marian Pawlas Wójt Gminy Suszec Informacja Decyzją Banku Spółdzielczego w Żorach, informuje się, że punkt kasowy znajdujący się w Urzędzie Gminy w Suszcu zostaje zamknięty do odwołania. Osoby  pragnące dokonać wpłat,  proszone są  o korzystanie z usług Banku Spółdzielczego, oddział w Suszcu przy ul. Św. Jana 23. Ponadto Bank rekomenduje: realizowanie płatności bez użycia gotówki np. za pomocą karty, poprzez bankowość elektroniczną oraz bankowość mobilną, wykonywanie przelewów oraz innych operacji bankowych w domu z użyciem konta on-line. Za utrudnienia przepraszamy. Urząd Gminy Suszec   Suszec, dnia  13 marca 2020 r. W związku z  narastającym zagrożeniem  epidemiologicznym i w trosce o bezpieczeństwo publiczne Wójt Gminy Suszec informuje mieszkańców Gminy Suszec, że od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH w SUSZCU PRZY UL. OGRODOWEJ zostanie zamknięty   Komunikat dotyczący wdrożenia tymczasowych procedur obsługi klientów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 Komunikat PUP w Pszczynie.pdf   Informacja dot. możliwości realizacji badań tomografii komputerowej w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie W nawiązania do pisma KZ-I.0232.4.2020 w sprawie możliwości realizacji badań tomografii komputerowej w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie, w związku z rosnącym zagrożeniem, które powoduje koronawirus SARS-Cov-2, informuję iż Szpital Powiatowy w Pszczynie wstrzy­muje do odwoła­nia pracę poradni chirur­gicznej i ortope­dy­cznej, zakładu rentgen­odi­ag­nos­tyki (TK i RTG), zakładu reha­bil­i­tacji oraz lab­o­ra­to­rium anal­i­ty­cznego. Mając na uwadze powyższe, proszę o wstrzymanie rozpropagowywania na terenie gminy informacji nt. badań tomografii komputerowej, co zapobiegnie wprowadzaniu pacjentów w błąd. W momencie przywrócenia terminu pracy zakładu rentgen­odi­ag­nos­tyki, gminy zostaną niezwłocznie poinformowane o tym fakcie.   Informacje dla rodziców w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły https://www.gov.pl/web/rodzina/koronawirus-wazne-dla-rodzicow   Apel Wójta Gminy Suszec Realizując postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374), proszę o dostosowanie się do poniższych zaleceń. Każda osoba, która w ciągu ostatnich 14 dni przebywała w miejscu gdzie występuje koronawirus i zaobserwowała u siebie takie objawy jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem,  powinna bezzwłocznie powiadomić telefonicznie właściwą dla swojego miejsca zamieszkania stację sanitarno-epidemiologiczną (dla mieszkańców powiatu pszczyńskiego Stacja w Tychach tel. 512 370 717) lub w przypadku nasilonych objawów zadzwonić pod numer alarmowy 112 i czekać na decyzję dysponenta albo zgłosić  się bezpośrednio do oddziału zakaźnego (najbliższy oddział Tychy tel. 887 277 805). Należy pamiętać, aby w przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażenia, a nie mając jeszcze objawów, pozostać w domu, poddać się samokontroli, unikać kontaktu z innymi osobami aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa. Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia należy wyjaśniać telefonicznie lub innymi metodami zdalnej konsultacji. Bezwzględnie należy pamiętać, aby w powyższych sytuacjach NIE ZGŁASZAĆ SIĘ SAMEMU DO PRZYCHODNI POZ ani nie udawać się do szpitala (SOR) bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie należy się zgłosić i czy jest to potrzebne. Powyższe regulują także zapisy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 ze zm.). Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy w celu zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, osoby chore na chorobę zakaźną albo osoby podejrzane o zachorowanie na choroby zakaźne mogą podlegać obowiązkowej hospitalizacji. Osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z osobami chorymi na choroby zakaźne podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, jeżeli tak postanowią organy inspekcji sanitarnej przez okres nie dłuższy niż 14 dni (w przypadku koronawirusa), licząc od ostatniego dnia styczności. Wobec powyższego należy obowiązkowo dostosować się do w/w zaleceń oraz: zachować szczególne środki ostrożności i higieny, zaniechać podróży zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem, unikać uczestniczenia w imprezach z udziałem dużej liczby uczestników, w przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, powstrzymać się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami, o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych. Należy korzystać wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdują się w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800 190 590. Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas   Całkowity zakaz odwiedzin pac­jen­tów Szpi­tala Powia­towego w Pszczynie https://www.szpital.pszczyna.pl/artykul/113/zarzadzenia-dyrektora-zwiazane-z-zagrozeniem-epidemiologicznym Apel Wojewody Śląskiego dotyczący organizowania imprez http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/wojewoda-apeluje-do-organizatorow-imprez Zalecenia dotyczące żywności i koronawirusa https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/zywnosc-zywnosc-i-woda/qa-dotyczace-zywnosci-i-koronawirusa-aktualizacja-28-04-2020/

KRUS zaprasza do aktywnego włączenia się w kampanię promocyjną polskiebazarek.pl

KRUS zaprasza do aktywnego włączenia się w kampanię promocyjną polskiebazarek.pl

    Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowany przez dyrektora Piotra Dobosza pragnie gorąco zachęcić jak najszersze grono miłośników polskiej żywności do aktywnego korzystania z platformy ogłoszeniowej polskiebazarek.pl, która pomaga w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami. Wychodząc na przeciw utrudnieniom przy tradycyjnej formie sprzedaży produktów, z jakimi przyszło nam się zmierzyć w dobie koronawirusa, powstała kampania informacyjna z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego pod nazwą "Cudze chwalicie, swoje poznajcie", promująca polskiebazarek.pl. Co ważne, na platformie można bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży i promocji swoich produktów. Dzięki takiej inicjatywie konsument korzysta, bo płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik, bez marży pobieranej przez pośredników. Kampania informacyjna promująca polskiebazarek.pl stwarza bardzo korzystne warunki dla szerokiego grona zainteresowanych rolników jak i konsumentów, w celu sprzedaży oraz nabywania produktów wysokiej jakości z wiarygodnego źródła.

Prywatny las z dotacją z PROW

Prywatny las z dotacją z PROW

  Rolnicy, którzy posiadają las, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację z PROW na lata 2014-2020. Od 3 sierpnia do 11 września 2020 r. biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Pomocą objęte są lasy prywatne w wieku 11-60 lat o powierzchni od 0,1 ha do 20 ha – stanowiące własność lub współwłasność wnioskodawcy lub własność jego małżonka, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW i dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty. Wsparcie przyznawane jest do powierzchni lasu, w którym realizowane są konkretne inwestycje. Dotację można otrzymać na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie w nim drugiego piętra lub przez dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego. Pomoc przyznawana jest również na zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu rozumianego jako dolna warstwa w drzewostanie, złożona z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę. Wnioskować można także o dofinansowanie na założenie remizy rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym. W ramach naboru przewidziana jest również pomoc na inwestycje w zakresie czyszczenia późnego rozumianego jako cięcia pielęgnacyjne polegające na rozluźnieniu drzewostanu przez usunięcie drzew niepożądanych. Właściciele lasów mogą otrzymać dodatkowe wsparcie na zabiegi ochronne przed zwierzyną. Wysokość wsparcia zróżnicowana jest w zależności od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana. Na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie w nim drugiego piętra pomoc wynosi 8 137 zł/ha – w przypadku realizacji inwestycji na gruntach w warunkach korzystnych, a 9 249 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°. Wsparcie przewidziane na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach na gruntach w warunkach korzystnych to 12 538 zł/ha, natomiast w przypadku gruntów o nachyleniu terenu powyżej 12° – 14 213 zł/ha. Na inwestycje w zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu właściciele lasu mogą otrzymać 4 610 zł/ha na gruntach w warunkach korzystnych oraz 5 210 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°. Z kolei w przypadku zakładania remizy dofinansowanie wynosi 848 zł, bez względu na powierzchnię realizacji inwestycji i rodzaj gruntu. Natomiast wysokość wsparcia na czyszczenie późne to 764 zł/ha – w przypadku realizacji inwestycji na gruntach w warunkach korzystnych, a 917 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°. Dodatkowo dofinansowanie na zabiegi ochronne przed zwierzyną, w przypadku wprowadzania drugiego piętra w drzewostanie lub podszytu, lub dolesiania luk, lub założenia remizy wynosi: 424 zł/ha na zabezpieczenie sadzonek repelentami; 1 488 zł/ha na zabezpieczenie sadzonek osłonkami oraz 8,82 zł/mb na ogrodzenie remizy siatką metalową o wysokości minimum 2 m. Więcej informacji: na portalu internetowym - www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

150 tys. zł premii dla młodego rolnika – nabór wniosków przedłużony

150 tys. zł premii dla młodego rolnika – nabór wniosków przedłużony

  Trwający od 3 czerwca 2020 r. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników” został przedłużony. Młodzi rolnicy mogą je składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 17 sierpnia. To już 6. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu. Ze względu na popularność programu, ARiMR przedłużyła tegoroczną kampanię - młodzi rolnicy będą mieli dodatkowe dwa tygodnie na dopełnienie formalności. Oddziały regionalne Agencji będą przyjmowały wnioski do 17 sierpnia. Kto może otrzymać „Premię dla młodego rolnika”? Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m. in.: - w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat; - posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy); - posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha; - rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku; - posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro; - przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa. Na co można przeznaczyć premię? Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% premii należy przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe. Środki będą wypłacane w dwóch ratach: - 120 tys. zł – na wniosek o płatność, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków; - 30 tys. zł – po realizacji biznesplanu. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać drogą elektroniczną, osobiście lub przesłać pocztą.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Suszec z dnia 10 sierpnia 2020 r.

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Suszec ukazało się Obwieszczenie Wójta Gminy Suszec z dnia 10.08.2020 r. Aby zapoznać się ze szczegółami, kliknij tutaj.

XXIII Sesji Rady Gminy

Rada Gminy Suszec  zaprasza do uczestnictwa w XXIII Sesji Rady Gminy, która  odbędzie  się  dnia 13 sierpnia 2020 r. (czwartek) o  godz.  1400  w trybie zdalnym. Porządek obrad, projekty uchwał oraz link do transmisji na żywo dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy Suszec pod adresem: http://bip.suszec.iap.pl/pl/13391/0/xxiii-sesja-rady-gminy-z-dnia-13-8-22-r-.html.

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. W Polsce poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010 r.   Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego: zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi; dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych; analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat; wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD; aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.   Kto podlega spisowi rolnemu? Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych: osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych); osób prawnych; jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.   Jakie dane będą zbierane w trakcie spisu? Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728). W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.: użytkowników gospodarstw rolnych; rodzaju użytkowanych gruntów; powierzchni użytkowanych gruntów; zużycia nawozów mineralnych i organicznych; pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych; rodzaju budynków gospodarskich; liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym; nakładu pracy w gospodarstwie rolnym użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.   Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych: poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/; telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99; a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju: bezpośrednio w wywiadzie udzielonym w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego; korzystając – w przypadku braku dostępu do Internetu – ze stanowiska komputerowego w siedzibie gminy w celu dokonania samospisu internetowego.   Bezpieczeństwo danych: Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”. Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.   Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie https://spisrolny.gov.pl/.

Sposób postępowania w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w uprawnieniach do Polskiego Bonu Turystycznego

Osoba  zgłaszająca problem dotyczący uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego powinna skontaktować się z infolinią Polskiego Bonu Turystycznego: tel. 22 11 22 111 e-mail: bon@zus.pl Wskazane jest żeby osoba taka dysponowała: danymi identyfikacyjnymi (imię, nazwisko, PESEL, a jeśli nie nadano to seria i nr dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do bonu) podała dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail) przedstawiła krótki opis problemu.   W dalszej kolejności zgłoszenie przekazywane jest do Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), która: dokonuje wstępnej analizy sprawy. Jeżeli istnieje taka konieczność POT dokonuje odpowiednich czynności w zakresie wartości bonu. wprowadza informację na temat sposobu obsługi do systemu obsługi zgłoszeń. Następnie: Infolinia PBT informuje klienta o sposobie postępowania. POT prowadzi postępowanie wyjaśniające. POT wydaje decyzję administracyjną. POT dokonuje odpowiednich czynności w systemie w zakresie wartości bonu.

Poradniki prawne dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego

Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Pszczynie w związku z realizacją zadania publicznego tj. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, przygotowało ulotki, plakaty, broszury oraz poradniki prawne opracowane dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego. Zapraszamy do zapoznania się załączonymi niżej dokumentami.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Suszec z dnia 4 sierpnia 2020 r.

Wójt Gminy Suszec działając na podstawie  art. 42ab ust. 2i ust. 3  ustawy z dnia                        3 października 2018 r.   Prawo Łowieckie (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2033) informuje, że Koło Łowieckie „HUBERTUS” Orzesze, przeprowadzać będzie polowanie zbiorowe w dniu 15.08.2020 r. w godzinach 7:30 do 14:00. Miejsce zbiórki myśliwych – Strzelnica myśliwska - Chleburad Teren polowania – Zbiorniki wodne na całym terenie. Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia  polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość  przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

strony 1 2 3 4 5 6 7