archiwum

RSS

Akcja Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym

Do 25 kwietnia, we wtorki i czwartki, w godzinach od 9.00 do 15.00. Doradcy Podatkowi ze Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych będą prowadzili bezpłatne konsultacje z zakresu ulg i uprawnień podatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Doradcy podatkowi będą dyżurować pod telefonem komórkowym 513 152 218, pod którym osoby niepełnosprawne mogą uzyskać informacje o przysługujących im ulgach i uprawnieniach podatkowych. Na życzenie osoby niepełnosprawnej Doradca Podatkowy będzie oddzwaniał na własny koszt. „Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym” to dziesiąta, jubileuszowa edycja akcji organizowanej przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Krajową Izbę Doradców Podatkowych – Oddział Śląski. Wydarzenie zostało objęte patronatem Marszałka Województwa Śląskiego -Jakuba Chełstowskiego.

Dialog Obywatelski

Dialog Obywatelski

Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zapraszają na spotkanie w ramach Dialogów Obywatelskich, na którym omówiona zostanie „Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku”. Spotkanie odbędzie się 5 kwietnia w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie o godzinie 12.30. Gościem specjalnym będzie Jerzy Plewa, Dyrektor Generalny w Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalna ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

PILOTAŻOWY PROGRAM PFRON ,,AKTYWNY SAMORZĄD” MODUŁ II – dofinansowanie nauki na poziomie wyższym dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie informuje, iż w tut. Centrum przyjmowane są wnioski o dofinansowanie do pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, dla osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Dofinansowanie dotyczy opłaty za naukę (czesne) oraz dodatki na pokrycie kosztów kształcenia (również dla osób, które nie opłacają czesnego). Warunkiem uzyskania wsparcia jest nauka w szkole wyższej lub w szkole policealnej lub w kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. Wnioski w ramach Modułu II przyjmowane są w siedzibie PCPR w Pszczynie przy ul. Dworcowej 23 od dnia od 4 marca 2019r. do 31 marca 2019r. dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2018/2019.   Szczegółowe informacje o Module II programu dostępne są na stronie internetowej www.pcprpszczyna.pl oraz na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl

Medale Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie rozdane

Medale Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie rozdane

Bogactwo nie daje szczęścia. Jest coś głębiej i dalej – coś, co nie tylko bierze, ale i daje od siebie. Do pełni szczęścia potrzebna jest miłość innych. Julian Tuwim powiedział kiedyś: „Są dwa szczęścia na świecie: Jedno małe – być szczęśliwym! Drugie duże – uszczęśliwiać innych!” Tę odwieczną prawdę potwierdziło 12 par małżeńskich, które w tym roku obchodziły jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego. Te pary małżeńskie są wzorem miłości i odpowiedzialności za drugiego człowieka, czego w dzisiejszym świecie zaczyna brakować. Obecny na uroczystości Wójt Gminy, Marian Pawlas wraz z Przewodniczącym Rady Gminy, Szymonem Sektą i Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Reginą Indeką złożyli dostojnym jubilatom gratulacje i życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, by nadal towarzyszyła im miłość, zrozumienie, wzajemna życzliwość i troska. Wójt, w obecności Przewodniczącego Rady i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, odznaczył małżonków z 50-letnim stażem medalami za długoletnie pożycie małżeńskie nadanymi przez prezydenta RP. Ponadto wręczono pamiątkowe dyplomy parom, które obchodziły 55-lecie oraz 60-lecie wstąpienia w związek małżeński. Sympatyczna, przyjacielska atmosfera dzielenia się wspomnieniami i refleksjami ze wspólnie przeżytych lat, nadała tej uroczystości szczególny charakter. Postawa wobec życia, przepełniona miłością i optymizmem, szacunkiem do drugiego człowieka, to jedna z tajemnic na udany, długowieczny i szczęśliwy związek. Takiej postawy i tak wspaniałych jubileuszy życzymy wszystkim mieszkańcom naszej gminy.   Pary małżeńskie obchodzące jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego: Piesiur Maria i Antoni  - Radostowice, Marczykiewicz Janina i Henryk - Kobielice, Szewczyk Łucja i Wincenty - Kobielice, Piontek Elżbieta i Józef - Kryry, Wycisk Barbara i Werner - Kobielice, Folek Elżbieta i Alojzy - Kryry, Chmiel Krystyna i Józef - Rudziczka. Pary małżeńskie obchodzące jubileusz 55-lecia zawarcia związku małżeńskiego: Gruszka Marta i Józef - Mizerów, Kotas Aniela i Alfred - Suszec, Koczar Elżbieta i Andrzej - Kryry. Pary małżeńskie obchodzące jubileusz 60-lecia zawarcia związku małżeńskiego: Godziek Gertruda i Brunon - Suszec, Cieślar Ilza i Jan - Radostowice.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW 2019)

Urząd Gminy Niemce uprzejmie informuję, że rozpoczyna się piąta edycja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (ESDW), który będzie trwał od 30 maja do 5 czerwca 2019 r. Już teraz istnieje możliwość rejestracji wszelkich inicjatyw, które przyczyniają się do promowania zrównoważonego rozwoju i wdrażania celów Zrównoważonego rozwoju Agendy 2030. Więcej informacji zawarte jest w piśmie Ministra Środowiska z dnia 15 marca 2019 r. (kliknij tutaj).

JESZCZE 10 DNI DO ZGŁOSZENIA SIĘ W KONKURSACH KRUS!

Jeszcze 10 dni pozostało do zgłoszenia się w Konkursie organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pod nazwą „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.Tegoroczny XVII Ogólnokrajowy Konkurs objął Honorowym Patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda. Główną nagrodą w konkursie jest ciągnik rolniczy (termin upływa 29 marca). Ogólnokrajowy Konkurs jest jednym z najważniejszych działań prewencyjnych KRUS, których zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. Od 2003 roku organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W szesnastu edycjach Konkursu udział wzięło ponad 19 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Każdego roku uczestnikom przyznawane są cenne nagrody. Zdobywcy pierwszego miejsca w ubiegłym roku otrzymali ciągnik rolniczy Ursus C-380 o mocy 55 KW. Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe. W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu BHP w rolnictwie, reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i  chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin. Regulamin Konkursu https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/BGR_2019/Regulamin_XVII_Konkursu_BGR_2019_d.pdf Relacja z gali wręczenia nagród w 2018 roku: https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/gala-ogolnokrajowego-konkursu-bezpieczne-gospodarstwo-rolne-1/ Ważne terminy: 29.03.2019 r. - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie 20.05.2019 r.- zakończenie etapu regionalnego. 21.06.2019 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego 8.07-26.07.2019 r. - wizytacja gospodarstw finałowych – najlepszych ze wszystkich województw w Polsce   Przypominamy - trwa IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci   „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” – pod tym hasłem przebiega tegoroczny Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski. W jego organizacji wspierają Kasę: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dotychczasowe edycje konkursu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem dzieci. Każdego roku w całym kraju uczestniczyło w nich ponad 30 tys. uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. W ramach wojewódzkiego etapu konkursu, w 2018 roku do siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie wpłynęło 731prac plastycznych dzieci ze 100 szkół podstawowych, znajdujących się na terenach wiejskich w województwie śląskim. W całym kraju było to 36 tys. 116 uczniów z 2987 wiejskich szkół podstawowych. Konkurs promuje wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywne zachowania związane z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzuje „Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat,”wskazującego na prace szczególnie zagrażające bezpieczeństwu najmłodszych mieszkańców wsi. Tegoroczne hasło konkursowe: „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom, związanym z obecnością w gospodarstwach rolnych maszyn i urządzeń rolniczych. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe. W szkołach, które zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie, odbędą się szkoleniowe spotkania dzieci z pracownikami Kasy, których celem będzie przygotowanie merytoryczne młodych artystów. Wszystkie zgłoszone prace ocenią komisje regionalne, a najlepsze prace ze wszystkich województw będą oceniane przez Centralną Komisję Konkursową. Laureaci każdego ze szczebli otrzymają nagrody, a finał etapu centralnego będzie miał miejsce w Warszawie, gdzie autorzy najciekawszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody: sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także zestawy upominków przygotowane przez współorganizatorów, patronów Konkursu oraz firmy współpracujące. UWAGA! Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, mogą skontaktować się z najbliższą jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskają wszystkie niezbędne informacje na temat organizacji eliminacji. Terminy: nadsyłanie prac – do 29 marca 2019 roku o dacie finału wojewódzkiego - wyborze prac do finału centralnego poinformujemy w późniejszym terminie uroczyste podsumowanie Konkursu planowane jest w czerwcu br. przed końcem roku szkolnego

Spotkanie w sprawie programu „Czyste powietrze”

Spotkanie w sprawie programu „Czyste powietrze”

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” to szansa dla mieszkańców na uzyskanie dotacji i pożyczek na demontaż i wymianę  źródeł ciepła na ekologiczne oraz pompy ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, mikroinstalacja  fotowoltaiczna), wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych, wymiana stolarki zewnętrznej. Wszystkie informacje na ten temat będzie można uzyskać podczas spotkania, organizowanego przez Urząd Gminy Suszec. Spotkanie prowadzić będą specjaliści z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Katowicach. Spotkanie odbędzie się   w czwartek,  28 marca 2019 r.  o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu przy ul. Ogrodowej 22.

LGD "Ziemia Pszczyńska" - prośba o wypełnienie ankiety

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”, zwraca się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która posłuży do przeprowadzanego obecnie śródokresowego badania realizacji Strategii Stowarzyszenia. Państwa uczestnictwo w badaniu, pozwoli na podejmowanie przez Stowarzyszenie w przyszłości efektywniejszych działań, związanych z rozwojem obszarów wiejskich. Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmuje ok 5 minut. Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu! Link do ankiety: https://goo.gl/forms/xq4WKbDyN2OJPO6j1

Kurs

Kurs "Podstawy obsługi komputera" dla dorosłych 50+

Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu organizuje nieodpłatny kurs "Podstawy obsługi komputera" dla dorosłych 50+. Planowane rozpoczęcie w kwietniu, zakończenie w czerwcu 2019 r. Zajęcia odbywać się będą 2 x w tygodniu, w godzinach popołudniowych (17.oo - 19.oo). Zapisy: - bezpośrednio w GBP w Suszcu, ul. Ogrodowa 22 - e-mailowo: gbp@suszec.pl - telefonicznie 32/44 88 692 Serdecznie zapraszamy.

strony 1 2 3 4 5 6 7