archiwum

RSS

GOK w Suszcu zaprasza na kolejne wydarzenia!

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu zaprasza na Festiwal Vocingers oraz przedstawia Ofertę wakacyjną. Festiwal Vocingers już po raz drugi będzie gościł w gminie Suszec. Również i w tym roku zapraszamy Was do Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu, gdzie odbędą się warsztaty wokalne i instrumentalne dla dzieci. Na warsztaty zapraszamy dzieci w wieku 7+. Koszt uczestnictwa w zajęciach to kwota 30 zł (w cenę wliczono drobny poczęstunek). Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. WARSZTATY INSTRUMENTALNE I WOKALNE DLA DZIECI: 17 sierpnia 2019 , Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu • 9:45-11:15 - Edi Sanchez • 11:30-13:00 - Grzegorz Karnas Równocześnie zapraszamy do wspólnego jammowania przy fotannie na Placu Św. Jana  w Suszcu w dniu 18 sierpnia 2019. Podczas Jam Session wystąpią: Franciszek Raczkowski - fortepian Mateusz Szewczyk - kontrabas Stefan Raczkowski - perkusja Spotykamy się o godz. 18:00. Na jammowanie obowiązuje wstęp wolny! Jeśli masz pytania, zapraszamy do biura merytorycznego Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu czynnego od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00. Informacje można uzyskać także pod numerem tel. 32 212 44 91 wew. 21 lub wysyłając maila: kasia@kulturasuszec.pl. Bilety oraz karty zgłoszeniowe na warsztaty można nabyć w sekretariacie.   „Czas na las" to inicjatywa, której celem jest pokazanie dzieciom i ich rodzicom, jak ciekawie można spędzać czas w lesie. W związku z tym zapraszamy całe rodziny na 4 leśne spotkania - za każdym razem zaproponujemy uczestnikom inne aktywności.  W piątek 5 lipca o godz. 10.00 spotykamy się przy leśniczówce w Radostowicach. Tam czekać na nas będzie już leśniczy, który opowie co w lesie można, a czego nie wolno robić. Dla starszych dzieci jest przewidziana także wycieczka w celu zgłębienia wiedzy przyrodniczej. Młodsze dzieci z rodzicami zapraszamy na piknik na skraju lasu. Zabierzcie kocyki, prowiant i przybywajcie! W niedzielę 7 lipca odbędzie się rodzinny spacer z ornitologiem i fotografem przyrody Marcinem Karettą. Z pewnością uda nam się usłyszeć i zobaczyć fruwających mieszkańców lasu. Jeśli macie lornetki, to zabierzcie ze sobą! Spotykamy się o 9.00 rano na Gwarusiu.  W sobotę 20 lipca o godz. 18.00 przy leśniczówce w Radostowicach rozpocznie się kolejne spotkanie. Towarzyszyć nam będzie Śląsko Bajarka, która zabierze nas w magiczny świat muzyki i opowieści. Żeby było jeszcze bardziej magicznie, rozpalimy ognisko! Zabierzcie przekąski i smakołyki na ognisko!  W sobotę 10 sierpnia odbędzie się ostatnie spotkanie, na którym będziemy chcieli pokazać, że las jest idealnym miejscem na zabawę. Będą gry i zabawy dla całych rodzin, wspólne budowanie szałasu i leśne dzieła sztuki! Każde ze spotkań będzie trwało ok. 2-3 godziny. W celu zapisu na każde wydarzenie prosimy o zgłoszenia na adres: figleipsoty@gmail.com. Inicjatywa realizowana w ramach Kulturalnego Wydobycia.   Koncert inauguracyjny XIII Festiwal Fide et Amore odbędzie się w Suszcu! Serdecznie zapraszamy na kolejną ucztę muzyczną w ramach corocznego festiwalu Fide et Amore! Koncert odbędzie się 2 sierpnia 2019, o godz. 19.00 w Kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Suszcu, przy ul. Św. Jana 55. W tym roku zapraszamy na koncert w wykonaniu Chóru Paradiso w repertuarze: chorał gregoriański i wielogłosowa muzyka liturgiczna. Wstęp jest bezpłatny!   KINO Z KLASĄ Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu zaprasza na cykl spotkań z kinem dla osób 50+. Projekcje filmowe odbywają się raz w miesiącu, w czwartki o godz. 18:00. KINO Z KLASĄ realizowane jest w ramach projektu KURS NA SZTUKĘ. Spotkania poprzedzone są krótkim komentarzem wprowadzającym. Na KINO Z KLASĄ zapewniamy darmowy transport. Uwaga ! Począwszy od lipca zmienia się dzień i godzina KINA Z KLASĄ, od tej pory będziemy spotykać się w środy o godz. 18:15. Podczas kolejnego KINA Z KLASĄ, 17 lipca o godz. 18:15 w sali widowiskowej GOK w Suszcu, odbędzie się projekcja filmu "Kamerdyner" w reżyserii Filipa Bajona. WSTĘP WOLNY Sekretariat Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 8:30-19:30, w piątki w godz. 8:30 - 18:00. Kontakt: e-mail: aga@kulturasuszec.pl, telefon: 32 212 44 91 wew. 23. Zachęcamy do odwiedzenia naszego facebooka. Projekt KURS NA SZTUKĘ dofinansowano ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna.   Serdecznie zapraszamy na kolejny koncert w ramach cyklu "Muzyka z duszą"! Najbliższy koncert odbędzie się 21 lipca o godz. 18:00 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kryrach. Podczas koncertu przypomnimy sobie szlagiery z lat 20-tych, 30-tych i 40-tych w wykonaniu Joanny Smajdor. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny!   PODWÓRKOWE SZALEŃSTWA DLA NAJMŁODSZYCH Nie siedź w domu, chodź na podwórko! Gry i zabawy podwórkowe dla dzieci w wieku 3-10 lat prowadzone na terenie całej gminy. Klub Działań Pozytywnych we współpracy z GOKiem w Suszcu serdecznie zaprasza dzieci od 3 do 10 lat do wspólnej zabawy! Gra w klasy, berek, chusta animacyjna, zajęcia manualne... i co tylko dusza zapragnie. Zajęcia, podczas których po prostu będziemy się świetnie bawić, będą się odbywały od 2 SIERPNIA do 28 SIERPNIA we wszystkich sołectwach gminy, zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem. W razie niepogody zajęcia będą odwołane. HARMONOGRAM: RADOSTOWICE - 2 i 23 sierpnia, teren przy parafii RUDZICZKA - 5 i 19 sierpnia, teren przy Remizo-Świetlicy KOBIELICE - 7 i 21 sierpnia, teren przy Szkole Podstawowej KRYRY - 9 i 30 sierpnia, teren przy Remizo-Świetlicy MIZERÓW - 12 i 26 sierpnia, teren przy Remizo-Świetlicy SUSZEC - 14 i 28 sierpnia, plac zabaw przy GOKu Na "Podwórkowe Szaleństwa" obowiązuje limit miejsc, dlatego obowiązkowe są zapisy w biurze GOK: 32 212 44 91, kasia@kulturasuszec.pl.

Wybory do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej

                 W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji oraz podejmowanych działań dotyczących wyborów do izb rolniczych, Śląska Izba Rolnicza w załączeniu przesyła link do strony internetowej Śląskiej Izby Rolniczej http://www.sir-katowice.pl/wybory2019-2023/250-obwieszczenia-okregowych-komisji-wyborczych pod którym znajdują się do pobrania Obwieszczenia Okręgowych Komisji Wyborczych dotyczące wyborów do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej. Pod w/w linkiem należy pobrać odpowiednie Obwieszczenie dotyczące Państwa okręgu wyborczego. Pobrane Obwieszczenie prosimy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miasta/Gminy, ewentualnie na tablicy ogłoszeń urzędu.                 W przypadku jeżeli na terenie Państwa okręgu wyborczego wybory nie odbywają się, a zgłoszeni Kandydaci stają się Członkami Rad Powiatowych ŚIR na mocy uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25.02.2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. (§ 14, pkt. 3), uprzejmie prosimy o poinformowanie Członków Okręgowych Komisji Wyborczych, że w dniu 28.07.2019 r. komisje nie podejmują żadnych czynności związanych z wyborami.                 Z uwagi na dobiegającą końca procedurę wyborów do izb rolniczych, tą drogą chcieliśmy w imieniu Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej oraz Pracowników Izby przekazać serdeczne podziękowania wszystkim Pracownikom urzędów miast i gmin z terenu naszego województwa za okazane zaangażowanie i wszelką pomoc w przeprowadzeniu wyborów do izb rolniczych.

Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz z oznaczeniem nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Suszec położonej Kobielicach, przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu na czas nieoznaczony. Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 3 w Urzędzie Gminy Suszec– tel.32 449 30 73

Protokół w sprawie przejęcia mienia

Protokół w sprawie przejęcia mienia sporządzony na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990, Nr 32, poz. 191 ze zm.) Przedmiotem protokołu jest nieruchomość, stanowiąca mienie ogólnonarodowe (państwowe), które związane jest z realizacją zadań gminy, a prawo własności nie przysługuje Gminie Suszec na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 w/w ustawy. Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990, Nr 32, poz. 191 ze zm.) odpis protokołu wykłada się do publicznego wglądu przez okres 30 dni W terminie, o którym mowa powyżej każda osoba, której interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w protokole może zgłosić zastrzeżenia.

- INFORMACJA - nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 5 lipca 2019 r.

  W dn. 5 lipca 2019 r. w Wodzisławiu Śląskim odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W posiedzeniu tym uczestniczył p. Tomasz Bednarek, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który przedstawił planowane zmiany w sposobie realizacji programu Czyste Powietrze.   W trakcie dyskusji poświęconej tym kwestiom członkowie Zarządu zgłosili swoje uwagi do programu. Postulaty te dotyczyły usprawnienia dystrybucji środków w jego ramach oraz ułatwienia procedury aplikacyjnej dla mieszkańców, a także warunków udziału samorządów lokalnych w procesie weryfikacji wniosków w programie. Podkreślono również konieczność podwyższenia aktualnie obowiązujących kryteriów dochodowych, tak aby program był bardziej atrakcyjny i dostępny dla ogółu mieszkańców. Samorządowcy zaproponowali przekazanie wyżej wymienionego zadania związanego z obsługą programu gminom, z jednoczesnym transferem środków na ten cel. Zarząd zasugerował też alternatywne dla powyższego rozwiązanie, czyli realizowanie tego zadania - jak do tej pory - na poziomie wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, ale przy wsparciu gmin z zagwarantowaniem adekwatnego finansowania tych zadań.   Zarząd Związku zwrócił również uwagę na problem zróżnicowanej wysokości wynagrodzeń pielęgniarek zatrudnianych w domach pomocy społecznej (DPS) oraz tych, które są zatrudnione w szpitalach, co wynika z różnic w ich statusie w świetle obowiązujących przepisów prawa. Aktualnie pielęgniarki pracujące w DPS-ach nie podlegają finansowaniu z NFZ i w związku z tym nie zostały objęte podwyżkami przyznanymi pielęgniarkom pracującym w ramach kontraktu z NFZ. Gorsze zarobki w domach pomocy społecznej powodują braki personelu pielęgniarskiego, który w takich miejscach jest równie niezbędny jak w szpitalach. Zarząd podjął decyzję o kontynuowaniu dyskusji w tym zakresie podczas wrześniowego posiedzenia.   Omówiono także potrzebę m.in. wypracowania jednoznacznych przepisów, które wskazywałyby podmioty odpowiedzialne za udzielanie pomocy rannym dzikim zwierzętom oraz sposób finansowania zapewnienia opieki takim zwierzętom. Gminy co roku przyjmują program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, który między innymi zobowiązuje samorządy lokalne do zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Jednak obowiązek ten w przepisach został ogólnikowo wskazany i przykładowo nie precyzuje czy powyższa opieka dotyczy tylko zwierząt bezdomnych, czy również zwierząt dzikich.    

Komunikat Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów nt. wzrostu cen opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w miastach i gminach województwa śląskiego

Katowice, dn. 5 lipca 2019 r. To nie dotyczy tylko naszej gminy   W większości gmin w Polsce w ostatnim czasie następuje znaczny wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych. W skali gmin członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów średnio o 50-60%. Wzrost ten wynika ze wzrostu cen, które zaoferowały w nowych przetargach rozstrzyganych przez gminy przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. W nielicznych gminach obowiązują co prawda jeszcze nieco niższe stawki opłat, które zostały określone w poprzednich i jeszcze obowiązujących przetargach, wszystko wskazuje jednak na to, że stawki te, po rozstrzygnięciu nowych przetargów, będą zdecydowanie wyższe.   Kto za to odpowiada?   Bardzo często odpowiedzialność za podwyżki opłat za zagospodarowanie odpadów przypisuje się wójtom gmin oraz burmistrzom i prezydentom miast. Niejednokrotnie winą za ten stan rzeczy obarcza się rady gmin i miast, które podejmują stosowne uchwały w tym zakresie – niesłusznie. Warto przyjrzeć się przepisom regulującym te ważne dla każdego z nas zagadnienia. Przepisy w sposób jednoznaczny określają, że system gospodarki odpadami w każdej gminie musi być systemem samofinansującym się. Innymi słowy jeśli w wyniku przetargu ustalona zostanie kwota, za którą np. w danym roku przedsiębiorca będzie odbierał i zagospodarowywał odpady w gminie, to w dużym uproszczeniu na kwotę tę muszą złożyć się wszyscy mieszkańcy. Co ważne gmina nie może na tym systemie ani zarabiać, ani do niego dopłacać. Pojawiające się zatem tu i ówdzie, najczęściej podczas różnorakich sporów politycznych, argumenty, wedle których władze gminy zwiększają opłaty za „śmieci” w celu podratowania budżetu, są kompletnie nieprawdziwe.   Przyczyny podwyżek opłat   Dlaczego zatem niemal we wszystkich gminach w Polsce opłaty z tytułu zagospodarowania odpadów wzrosły lub też niebawem wzrosną o kilkadziesiąt procent? Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. Jednak tym, co w szczególności wpływa na wysokość opłaty jest drastyczny wzrost kosztów związanych z przetworzeniem odpadów, czyli tym co dzieje się z naszymi śmieciami, gdy przedsiębiorca za to odpowiedzialny odbierze je spod naszej posesji. Na te koszty wpływa m.in.:   wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej ustalanej przez Ministra Środowiska Jeszcze w 2017 roku za każdą tonę odpadów składowaną na wysypisku firma odbierająca odpady zapłaciła 74,26 zł. W tym roku to już 170 zł. W roku przyszłym opłata ta została ustalona na poziomie 270 zł za tonę. A zatem w przeciągu zaledwie 3 lat wysokość tej opłaty wzrosła o 263%.   wzrost cen energii Zużycie energii jest jednym z podstawowych kosztów obciążających niemal każdego przedsiębiorcę. Nie inaczej jest z przedsiębiorcami zajmującymi się zagospodarowaniem odpadów. Tymczasem dla przykładu, w stosunku do zeszłego roku, dla przedsiębiorców, średni wzrost cen energii w gminach należących do Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii wyniósł ok 54%.   wzrost płacy minimalnej o ok. 12,5% w ciągu ostatnich 3 lat,   wzrost wymagań technicznych w stosunku do miejsc magazynowania odpadów i in.,   do tego dochodzą uwarunkowania w skali makro jak chociażby słabo rozwinięty rynek surowców wtórnych i brak rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań za wprowadzanie ich do obrotu.   Jest jeszcze wiele czynników wpływających na zwiększenie kosztów obsługi systemu. Wszystko to musi znaleźć odzwierciedlenie w oferowanych w przetargach cenach wywozu i zagospodarowania odpadów.   Czy ten problem da się rozwiązać?   Rozwiązanie problemu wadliwego, w opinii wielu fachowców, systemu gospodarki odpadami w naszym kraju, nie należy do zadań łatwych. Samorządowcy skupieni w ramach Śląskiego Związku Gmin i Powiatów są jednak zgodni, iż w procesie tym, ustawowo winni zostać ujęci producenci opakowań, którzy mimo, iż wprowadzają je do obrotu, nie współfinansują kosztów zbiórki, transportu oraz przetwarzania odpadów. Konieczne jest zatem wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Warto dodać, że Unia Europejska nakazuje wdrożenie odpowiednich przepisów w tym zakresie, póki co jednak nie doczekaliśmy się tego typu rozwiązań w polskim ustawodawstwie.   Ważna jest tu też odpowiednia postawa nas samych. To my musimy dążyć do tego, aby w naszych domach powstawało jak najmniej odpadów oraz do tego, by śmieci, które już „wyprodukujemy” były we właściwy sposób posegregowane.  

KOBIELICE – BRAK PRĄDU!

Tauron Dystrybucja SA, Jednostka Terenowa Pszczyna, informuje, że w dniach 15.07.br. i 18.07.br. w godzinach od 13.30 do 15.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla całej miejscowości Kobielice. Przerwa w dostawie energii elektrycznej wynika z konieczności wykonania planowych prac eksploatacyjnych na linii 15 kV.

Nowe wzory Informacji i Deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny

Wójt Gminy Suszec informuje, iż od  01.07.2019 r. zostały wprowadzone przez Ministra Finansów nowe Informacje podatkowe na podatek od nieruchomości, podatek rolny , podatek leśny  dla osób fizycznych , oraz nowe Deklaracje na podatek od nieruchomości, podatek rolny , podatek leśny  dla osób prawnych. Nowe wzory Informacji i Deklaracji można pobrać na stronach sejmowych:  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001104  - podatek od nieruchomości http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001105 - podatek rolny http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001126 - podatek leśny

Konkurs MOJA SMART WIEŚ

Konkurs MOJA SMART WIEŚ

Idea Smart village – Inteligentna wieś” "Smart village – Inteligentna wieś" to koncepcja rozwoju obszarów wiejskich. Inteligentna, zrównoważona i innowacyjna wieś, która wykorzystuje nowoczesne technologie w celu poprawy jakości i poziomu życia jej mieszkańców nie musi pozostawać jedynie w sferze wymysłów futurystów. Wzrost efektywności zarządzania i świadczenia usług oraz poprawa konkurencyjności terenów wiejskich, przy jednoczesnym poszanowaniu ekonomicznych, społecznych i środowiskowych potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń są możliwe już dzisiaj. Jak to zrobić? Konkurs na opis pomysłów i inicjatyw smart ma stanowić odpowiedź na wyzwania stawiane współczesnym wsiom. Cel konkursu Poszukujemy pomysłów i inicjatyw, które poprawiają jakość życia na wsi. Oczekujemy wskazania rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, między innymi w zakresie edukacji, usług społecznych, zdrowia, transportu, energii, handlu, czy też gospodarki odpadami. Jednak zakres tematyczny nie jest ograniczony wyłącznie do wskazanych dziedzin. Liczymy również na opis wszelkich innych inicjatyw, które sprawiły, że dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii Twoja wieś stała się bardziej przyjazna.  Konkurs ma umożliwić wymianę poglądów oraz stworzyć bazę wiedzy, w której gromadzone będą przedsięwzięcia z zakresu smart villages, poprawiające atrakcyjność obszarów wiejskich.  Jak wziąć udział w Konkursie? Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przygotowanie pracy dotyczącej wskazanej tematyki oraz przesłanie kompletu dokumentów wskazanych w regulaminie. Przesłane prace powinny mieć formę opisu lub eseju. Wskazane jest uzupełnienie prac zdjęciami, rysunkami, infografiką lub filmem. Maksymalna objętość pracy to 5000 słów. Do kogo skierowany jest konkurs? Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, którym bliskie są sprawy wsi. Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.   Wytyczne W przypadku opisu należy przedstawić: 1. Miejsce realizacji inicjatywy (lokalizacja)*; 2. Lata realizacji*; 3. Zdjęcia, rysunek, infografikę lub film prezentujące dobre praktyki; 4. Kto był inicjatorem realizacji inwestycji; 5. Koszt zastosowania z uwzględnieniem środków własnych i wielkości dofinansowania ze środków zewnętrznych, o ile jest to wiadome; 6. Opis przedsięwzięcia, z uwzględnieniem praktycznych jej aspektów*; 7. Kto jest beneficjentem rozwiązania dobrych praktyk*; 8. Uzasadnienie, że opisana inicjatywa promuje idee inteligentnych wsi (smart villages)*.  * pozycje obowiązkowe Terminy Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 15 września 2019 roku Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 października 2019 roku Informacje o laureatach zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora Kryteria konkursu Nadesłane na konkurs prace będą weryfikowane formalnie i oceniane merytorycznie przez Kapitułę Konkursu, w skład której wchodzą przewodniczący, sekretarz i pięciu członków. Ocenie podlega dobór i zgodność obszaru tematycznego z tytułem i założeniami konkursu (poprawność ujęcia treści pod względem merytorycznym), sposób ujęcia tematu i prezentacji treści, praktyczna użyteczność pracy, poprawność ujęcia treści pod względem językowym. Nagrody Dla najlepszych autorów przewidziane są nagrody pieniężne, które zostaną wręczone podczas uroczystej gali. Przewidujemy następujące nagrody za najlepsze prace: • I nagroda – 5000 zł • II nagroda – 4000 zł • III nagroda – 3000 zł • oraz 7 wyróżnień po 1000 zł.   Organizator konkursuMOJA SMART WIEŚ Opisz jak twoja wieś stała się inteligentna Idea Smart village – Inteligentna wieś” "Smart village – Inteligentna wieś" to koncepcja rozwoju obszarów wiejskich. Inteligentna, zrównoważona i innowacyjna wieś, która wykorzystuje nowoczesne technologie w celu poprawy jakości i poziomu życia jej mieszkańców nie musi pozostawać jedynie w sferze wymysłów futurystów. Wzrost efektywności zarządzania i świadczenia usług oraz poprawa konkurencyjności terenów wiejskich, przy jednoczesnym poszanowaniu ekonomicznych, społecznych i środowiskowych potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń są możliwe już dzisiaj. Jak to zrobić? Konkurs na opis pomysłów i inicjatyw smart ma stanowić odpowiedź na wyzwania stawiane współczesnym wsiom. Cel konkursu Poszukujemy pomysłów i inicjatyw, które poprawiają jakość życia na wsi. Oczekujemy wskazania rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, między innymi w zakresie edukacji, usług społecznych, zdrowia, transportu, energii, handlu, czy też gospodarki odpadami. Jednak zakres tematyczny nie jest ograniczony wyłącznie do wskazanych dziedzin. Liczymy również na opis wszelkich innych inicjatyw, które sprawiły, że dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii Twoja wieś stała się bardziej przyjazna.  Konkurs ma umożliwić wymianę poglądów oraz stworzyć bazę wiedzy, w której gromadzone będą przedsięwzięcia z zakresu smart villages, poprawiające atrakcyjność obszarów wiejskich.   Przewidywane efekty 1) Zwiększenie zainteresowania i wiedzy wśród interesariuszy obszarów wiejskich na temat koncepcji smart villages, jej wdrażania i możliwych do uzyskania korzyści w związku z podejmowaniem tej inicjatywy. 2) Sieciowanie praktyk godnych naśladowania, aktywizacja mieszkańców wsi w poszukiwaniu rozwiązań koncepcji smart villages. 3) Realizacja nowych przedsięwzięć w ramach smart villages, bazujących na przykładach zebranych w trakcie trwania konkursu. 4) Zwiększenie zainteresowania ideą inteligentnych wsi wśród decydentów w kontekście perspektywy finansowej UE 2021-2027.   Jak wziąć udział w Konkursie? Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przygotowanie pracy dotyczącej wskazanej tematyki oraz przesłanie kompletu dokumentów wskazanych w regulaminie. Przesłane prace powinny mieć formę opisu lub eseju. Wskazane jest uzupełnienie prac zdjęciami, rysunkami, infografiką lub filmem. Maksymalna objętość pracy to 5000 słów. Do kogo skierowany jest Konkurs? Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, którym bliskie są sprawy wsi. Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu. Wytyczne W przypadku opisu należy przedstawić: 1. Miejsce realizacji inicjatywy (lokalizacja)*; 2. Lata realizacji*; 3. Zdjęcia, rysunek, infografikę lub film prezentujące dobre praktyki; 4. Kto był inicjatorem realizacji inwestycji; 5. Koszt zastosowania z uwzględnieniem środków własnych i wielkości dofinansowania ze środków zewnętrznych, o ile jest to wiadome; 6. Opis przedsięwzięcia, z uwzględnieniem praktycznych jej aspektów*; 7. Kto jest beneficjentem rozwiązania dobrych praktyk*; 8. Uzasadnienie, że opisana inicjatywa promuje idee inteligentnych wsi (smart villages)*.  * pozycje obowiązkowe Terminy Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 15 września 2019 roku Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 25 października 2019 roku Informacje o laureatach zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora Kryteria konkursu Nadesłane na konkurs prace będą weryfikowane formalnie i oceniane merytorycznie przez Kapitułę Konkursu, w skład której wchodzą przewodniczący, sekretarz i pięciu członków. Ocenie podlega dobór i zgodność obszaru tematycznego z tytułem i założeniami konkursu (poprawność ujęcia treści pod względem merytorycznym), sposób ujęcia tematu i prezentacji treści, praktyczna użyteczność pracy, poprawność ujęcia treści pod względem językowym. Nagrody Dla najlepszych autorów przewidziane są nagrody pieniężne, które zostaną wręczone podczas uroczystej gali. Przewidujemy następujące nagrody za najlepsze prace: • I nagroda – 5000 zł • II nagroda – 4000 zł • III nagroda – 3000 zł • oraz 7 wyróżnień po 1000 zł.   Organizator konkursu Konkurs organizowany jest przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, wraz z partnerami - Fundacją Wspomagania Wsi, Związkiem Gmin Wiejskich RP, RURBAN Wieś-Miasto-Region. “Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dane kontaktowe: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Ul. Nowy Świat 72 00-330 Warszawa smart@irwirpan.waw.pl   Regulamin konkursu (plik pdf)   Formularz zgłoszenia (plik pdf)   Strona internetowa: smart.irwirpan.waw.pl

strony 1 2 3 4 5 6 7