Program priorytetowy „Czyste Powietrze”

Trwa nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 

Dofinansowanie można uzyskać m. in. do wymiany nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na źródło ekologiczne, do ocieplenia przegród budowlanych, do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

Zainteresowani mieszkańcy Gminy Suszec mogą uzyskać pomoc  pracownika w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie w ramach programu „ Czyste Powietrze”

W dniu 2 września 2019 r. w Urzędzie Gminy Suszec w ramach programu ,, Czyste Powietrze” został otwarty  punkt konsultacyjny, w którym  zainteresowani mieszkańcy  mogą uzyskać wszelkie informacje  oraz  pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinasowanie przedsięwzięć  w ramach tego programu.

 

Telefon kontaktowy: 32 449 30 67

 


Uchwała antysmogowa dla województwa śląskiego – terminy wymiany starych kotłów!

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców naszej gminy w sprawie terminów wymiany starych kotłów na paliwo stałe przypomina się, że od 1 września 2017 r. na terenie naszego województwa  obowiązuje uchwała antysmogowa określająca terminy likwidacji starych urządzeń grzewczych.

Terminy te uzależnione są od wieku kotła.

 

Zgodnie z ustaleniami z Departamentem Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wiek kotła należy liczyć na dzień wejścia w życie uchwały antysmogowej, czyli na dzień 1 września 2017 r.

Terminy wymiany kotłów na paliwo stałe przedstawiają się następująco:

- do końca 2021 roku należy wymienić kocioł na paliwo stałe, który na dzień 1 września 2017 r. miał powyżej 10 lat od daty produkcji lub nie posiada tabliczki znamionowej,

- do końca 2023 roku należy wymienić kocioł na paliwo stałe, który na dzień 1 września 2017 r. miał

od 5 do 10 lat od daty produkcji,

 

- do końca 2025 roku należy wymienić kocioł na paliwo stałe, który na dzień 1 września 2017 r. miał poniżej 5 lat od daty produkcji,

- do końca 2027 roku  należy wymienić kocioł spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012

 

Przykład:

Rok produkcji pieca c.o. – 2009 r. → w momencie wejścia w życie uchwały antysmogowej piec c.o. miał 8 lat czyli należy go wymienić do końca 2023 roku