Suszec - najpiękniejsza wieś województwa śląskiego

Suszec, Bystra i Złoty Potok to trzy najpiękniejsze wsie Województwa Śląskiego.

W dniu 19.10.2004 r. Zarząd Województwa rozstrzygnął I edycję konkursu „Piękna Wieś Województwa Śląskiego”.

Do rozstrzygnięcia konkursu powołano specjalną komisję, która oceniała poszczególne kandydatury w następujących
Centrum Suszca z lotu ptaka

kategoriach:
• Najpiękniejsza wieś
• Najpiękniejsza zagroda wiejska
• Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi

Ze względu na wyrównaną ocenę zgłoszeń w kategorii najpiękniejsza wieś, komisja postanowiła nie przyznawać pierwszego miejsca tylko trzy równorzędne drugie miejsca dla Bystrej w gminie Wilkowice, Złotego Potoku w gminie Janów oraz Suszca.

Celem konkursu jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie aktywności gospodarczej, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego a także kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

Przy ocenie najpiękniejszej wsi brano pod uwagę następujące kryteria:
• Estetykę i dbałość o zachowanie krajobrazu kulturowego i przyrodniczego
• Zakres i dynamikę przedsięwzięć publicznych kształtujących warunki życia mieszkańców w okresie ostatnich trzech lat
• Zorganizowanie i zaangażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz wsi
• Zachowanie i rozwój tożsamości wsi (historia, kultura, tradycje, kształtowanie indywidualnego wizerunku wsi
• Kierowana ku społeczeństwu oferta wsi (współpraca zewnętrzna, przedsięwzięcia i produkty)
• Umiejętność zaprezentowania dorobku wsi podczas wizytacji komisji konkursowej oraz jakość przedłożonych materiałów.

Uroczyste wręczenie konkursowych nagród odbędzie się 5 listopada br. podczas Forum Sołtysów w Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach. Zgodnie z regulaminem konkursu Suszec otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 7.500 zł.Suszec – piękna wieś w województwie śląskim
Powierzchnia wsi – 37 km2, liczba ludności – 4.120 mieszkańców

Suszec to duża wieś rolniczo-górnicza, siedziba władz gminnych (i zarazem największe sołectwo w gminie Suszec), położona w powiecie pszczyńskim ok. 40 km na południe od Katowic i 7 km na wschód od trasy Wisła-Katowice. Na terenie Suszca znajduje się Kopalnia Węgla Kamiennego „Krupiński”, która mocno zmieniła charakter Suszca, wcześniej wsi typowo rolniczej, jednak mimo zdominowania rynku pracy przez kopalnię znaczna część Suszca nadal ma charakter rolniczy.

Pierwsza wiadomość o istnieniu wsi pochodzi z 1326 roku. Nazwa Suszec pochodzi od słowa ,,suchy'', gdyż jeszcze około 300 lat temu okoliczne tereny były bagnami i mokradłami, a tylko wieś Suszec była nadającym się miejscem do życia i pracy mieszkańców. W całym okresie feudalnym Suszec był własnością książąt pszczyńskich. W wiekach XVIII - XIX istniała tu gorzelnia i browar, a w południowej części wsi znajdowała się duża książęca owczarnia. Na przysiółku Sikowiec do początku XX wieku funkcjonowała rozległa cegielnia, z tutejszej cegły pobudowane są najstarsze obiekty w okolicy. Znaczenie wsi wzrosło, gdy w 1938 roku przeprowadzono przez nią linię kolejową Rybnik - Pszczyna oraz gdy na jej zachodnim obrzeżu otwarto w 1983 roku kopalnię węgla kamiennego "Krupiński".
Suszec to rozległa wieś składająca się z kilku „dzielnic” (min. Stary Suszec, Grabówki, Podlesie, Branica, Sikowiec, Owczarnia, Żabiniec). Centrum Suszca wyznacza okazały kościół pw. Św. Stanisława B. i M., neogotycki z II połowy XIX wieku

W Suszcu znajdują się nowoczesne i dobrze wyposażone placówki szkolne: szkoła podstawowa, gimnazjum publiczne oraz przedszkole publiczne. Na terenie Suszca znajduje się oczyszczalnia ścieków, zdecydowana większość miejscowości jest podłączona do sieci kanalizacji sanitarnej, która jest sukcesywnie rozbudowywana. Systematycznie modernizowana jest również sieć dróg gminnych oraz sieć wodociągowa.
Miłośnicy aktywnych form wypoczynku mogą korzystać z nowoczesnej, wielofunkcyjnej hali sportowej. Budowa hali sportowej to oprócz budowy sieci kanalizacji sanitarnej największa inwestycja w ostatnich latach.
Inwestycje to „oczko w głowie” władz gminnych, co znajduje potwierdzenie w prestiżowym rankingu Rzeczpospolitej „Złota setka samorządów”, w tegorocznej edycji rankingu gmina Suszec znalazła się już po raz czwarty z rzędu.

Hala sportowa w Suszcu przeznaczona jest do rozgrywania gier sportowych o randze krajowej i międzynarodowej w ośmiu dyscyplinach (piłka ręczna i siatkowa, koszykówka, tenis ziemny i stołowy, gimnastyka artystyczna, akrobatyka, sporty walki), wyposażona jest w ponad 300 miejsc siedzących. Hala posiada także centrum odnowy biologicznej, w skład którego wchodzą: sauna, siłownia, sanitariaty oraz pomieszczenia masażu. Halę można wykorzystywać również do innych celów: min: organizowania wystaw, ekspozycji, targów i imprez kulturalnych. Hala sportowa wraz z centrum odnowy biologicznej dostępna jest zarówno dla mieszkańców gminy Suszec, jak i innych miejscowości.
Obok hali powstaje właśnie kompleks boisk ze sztucznej nawierzchni obejmujący boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki plażowej oraz korty tenisowe.
W południowej części Suszca funkcjonuje Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy „Gwaruś" z akwenem wodnym, gdzie można uprawiać sporty wodne, wędkarstwo oraz korzystać z zaplecza wypoczynkowego. Malownicze położenie ośrodka oraz woda dopuszczona do kąpieli stwarza doskonałe miejsce wypoczynku. Nad ośrodek „Gwaruś” można dojechać oznakowaną ścieżką rowerową od strony gminy Pawłowice (poprzez Mizerów i Kryry) oraz od strony gminy Orzesze.
Teren wsi otaczają lasy – pozostałości tzw. Puszczy Pszczyńskiej. Część lasów w Suszcu należy do parku krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, ponadto w północnej części Suszca znajduje się planowany rezerwat przyrody „Babczyna Dolina”. Wszystko to sprawia, że Suszec to doskonała baza dla turystyki pieszej i rowerowej, która już obecnie przyciąga miłośników aktywnego wypoczynku z całej aglomeracji górnośląskiej.

Nowoczesna hala sportowa oraz powstający kompleks boisk ze sztucznej nawierzchni, ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy „Gwaruś”, atrakcyjne tereny leśne a przy tym inwestycje gminne w infrastrukturę edukacyjną, drogi, kanalizacje sanitarną wszystko to podnosi atrakcyjność miejscowości i sprawia, że na terenie Suszca intensywnie rozwija się budownictwo jednorodzinne.

Mieszkańcy Suszca stanowią zorganizowaną i zaangażowaną w sprawy lokalne społeczność, o czym świadczy min. ilość prężnie działających w Suszcu organizacji społecznych, kulturalnych, sportowych takich jak:
• Koło Związku Górnośląskiego,
• Teatr Amatorski działający przy Kole Związku Górnośląskiego - przedstawienia Teatru nawiązujące do śląskiej historii i tradycji i grane w gwarze śląskiej cieszą się ogromną popularnością (Teatr jest zapraszany na liczne występy na całym Śląsku)
• Koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz działający przy kole chór „Pogodna Jesień” oraz kapela „Harmonia”
• Grupa Odnowy Wsi Suszec, z inicjatywy której odbywają się min. „Suszeckie Jarmarki Przedświąteczne”
• Koło Gospodyń Wiejskich
• Koło Pszczelarzy
• Ochotnicza Straż Pożarna
• Klub Sportowy „GKS” Krupiński
• 2 Uczniowskie Kluby Sportowe (sekcja piłki nożnej chłopców oraz koszykówki dziewcząt)”

Działalność kulturalną oraz artystyczną w Suszcu animuje również Gminny Ośrodek Kultury, w którym znajduje się min. sala widowiskowa na 300 osób przeznaczona do organizowania różnego typu imprez. Przy Gminnym Ośrodku Kultury działa min. Klub Podróżnika, kółko plastyczne, sekcja szachowa, sekcja tańca nowoczesnego. W Gminnym Ośrodku Kultury odbywa się wiele imprez: koncertów, przeglądów, wystaw, plenerów, biesiad, wieczorków poetyckich. Mieszcząca się w Suszcu Gminna Biblioteka Publiczna pod względem czytelnictwa nieprzerwanie od 5 lat zajmuje pierwsze miejsce w powiecie pszczyńskim.
Na uwagę zasługuje również coroczna bogata oprawa Dożynek przypominająca o tym, że Suszec to w znacznej mierze wieś rolnicza, zostało to docenione przez samorząd województwa - w 2000 roku w Suszcu odbyły się Dożynki Wojewódzkie.
Corocznie w listopadzie odbywają się Dni Suszca, trzydniowa impreza obejmuje zawsze tematyczną sesję popularno-naukową poświęconą historii, kulturze, tradycjom tej ziemi. Podczas tegorocznych Dni Suszca zaprezentowana zostanie „Monografia Gminy Suszec” autorstwa Zygmunta Orlika.
W ostatnich latach ukazało się wiele innych pozycji książkowych autorstwa mieszkańców Suszca – Mariana Cieśli (min. Słownik gwary śląskiej – okolice Suszca i Pawłowic w ziemi pszczyńskiej”, dwa zeszyty śpiewnika „Jak ze Suszca powędruję” oraz „Szkic historyczny szkół w Suszcu”) oraz Anny Kine („Życie religijno-kulturalne w parafii św Stanisława B. i M. w Suszcu w latach 1920-1956”)

W północnej części Suszca, na tzw. Podlesiu znajduje się prywatna Kolekcja Zbiorów Etnograficznych (narzędzi rolniczych i przedmiotów codziennego użytku wsi śląskiej), którą prowadzi rodzina Szenderów. Zbiory liczą około pół tysiąca eksponatów.
Mieszkańcy Suszca to osoby religijne, silnie przywiązane do lokalnych tradycji oraz pieczołowicie je kultywujących, o czym świadczy duża liczba zadbanych kapliczek i krzyży przydrożnych (w tym 200- letnia kaplica św. Anny na Sikowcu, czy pięknie odnowiona Maryjka na Branicy). Życie parafialne ogniskuje się wokół kościoła św. Stanisława B. i M. – okazałej, neogotyckiej świątyni zadbanej wewnątrz oraz na zewnątrz, wieczorem pięknie oświetlonej. Staraniem miejscowego proboszcza ukazuje się gazetka parafialna informująca również o sprawach ważnych dla sołectwa.

Zaangażowanie mieszkańców w sprawy wsi, chęć do działania przejawiają się w tak trudnym do osiągnięcia dzisiaj społecznym, bezinteresownym działaniu: przy budowaniu kaplicy cmentarnej (która powstała w znacznym stopniu dzięki pracy i zaangażowaniu mieszkańców Suszca, którzy „własnymi rękami” wznosili budynek kaplicy), remontowaniu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej czy organizacji przez Grupę Odnowy Wsi pod przewodnictwem sołtysa „Suszeckich Jarmarków Przedświątecznych”.
Suszecki Jarmark Przedświąteczny to impreza „targowa” adresowana zarówno do mieszkańców Suszca jak i innych miejscowości, organizowana 3 razy do roku:
- przed Bożym Narodzeniem pod hasłem „Podziel się tym co mosz na święta Bożego Narodzenia”
- przed Niedzielą Palmową pod hasłem „Kup se gałązek na palmę”
- przed świętem Matki Boskiej Zielnej (przypadającym 15 sierpnia) pod hasłem „Nasze zioła, miody, kwiaty i owoce”
Suszecki Jarmark Przedświąteczny to także (a może przede wszystkim) miejsce spotkań towarzyskich, budujące osłabione przez zdobycze cywilizacyjne (telewizja) więzi społeczne.

W Suszcu ukazuje się gazetka gminna „Nowiny Suszeckiej Gminy” będąca dla mieszkańców źródłem wielu informacji oraz swoistym forum wymiany myśli. Bardzo dobrze układa się współpraca samorządu gminnego z grupami działającymi w Suszcu. Władze gminy często i chętnie dofinansowują przedsięwzięcia organizacji działających w sołectwie, corocznie ze środków gminnych wydawane są pozycje książkowe dotyczące historii, kultury, tradycji Suszca. Z inicjatywy władz gminnych w ubiegłym roku powstało w Suszcu Gminne Centrum Informacji – punkt konsultacyjno-doradczy dla przedsiębiorców, bezrobotnych, studentów. Gminne Centrum Informacji wyposażone jest min. w kilka stanowisk komputerowych wyposażonych w stały dostęp do Internetu (korzystanie z Internetu odbywa się nieodpłatnie). Prowadzone są również liczne szkolenia specjalistyczne dla rolników oraz przedsiębiorców.


Reasumując – Suszec to wieś nowoczesna, ale również przywiązana do tradycji, a Suszczanie to osoby pracowite (o czym świadczą zadbane obejścia), znane ze swojej życzliwości i gościnności - aby się o tym przekonać zapraszamy do Suszca.